BENZNATTASIT

Life is always tomorrow.

ยินดีต้อนรับทุกๆท่านที่มาเยี่ยมชมครับ^_^


ฟังเพลงเพราะๆ คลิกได้เลยครับ

kapook_48747kapook_48747

1

เอาสาระดีๆมาฝากครับ!!

เตรียมตัวสู่อาเซียนมารู้จักธงชาติประเทศกลุ่มอาเซียนกันเถอะครับ

 

สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

>สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

>สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

>สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

>สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

!!ธงประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ

ธงชาติเคลื่อไหวประเทศลาว

ธงนี้มีชื่อเรียกในภาษาลาวว่า ธงดวงเดือน ได้รับการออกแบบขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย มหาสิลา วีระวงส์ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวลาว

>สีแดง หมายถึง เลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาว

>สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ

>พระจันทร์สีขาว เป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือลำน้ำโขง และหมายถึงเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (พรรคคอมมิวนิสต์ลาว) หรือหมายถึงการกลับมารวมกันอีกครั้งของชาวลาวสองฝั่งโขง

ธงชาติเคลื่อไหวประเทศบรูไน

“บรูไนดารุสซาลาม” (แปลว่า นครแห่งสันติสุข) ลักษณะของธงชาตินั้นเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลือง ภายในมีแถบสีขาวและสีดำวางพาดตามแนวทแยงมุม จากมุมบนด้านคันธงไปยังมุมล่างด้านปลายธง โดยสีขาวอยู่บน สีดำอยู่ล่าง กลางธงนั้นมีภาพตราแผ่นดินของบรูไน

>พื้นธงสีเหลือง หมายถึงกษัตริย์ (ธงประจำพระองค์ของสุลต่านแห่งบรูไน ใช้ธงพื้นสีเหลือง)

>สีขาวและสีดำ หมายถึงมุขมนตรีของประเทศบรูไน

ธงชาติเคลื่อไหวประเทศพม่า

มีลักษณะเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน พื้นสีเหลือง สีเขียว และสีแดง เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง กลางธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวขนาดใหญ่ ความหมายของสัญลักษณ์ในธงชาติประกอบด้วย

>สีเขียวหมายถึงสันติภาพ ความสงบ และความอุดมสมบูรณ์ของพม่า

>สีเหลืองหมายถึงความสามัคคี สีแดงหมายถึงความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง เด็ดขาด

>ดาวสีขาวหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ

ธงชาติเคลื่อไหวประเทศกัมพูชา

มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ผืนธงแบ่งตามแนวยาวเป็น 3 ริ้ว โดยริ้วกลางนั้นเป็นพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่ตรงกลาง ริ้วที่อยู่ด้านนอกทั้งสองด้านนั้นกว้างริ้วละ 1 ส่วน

>พื้นสีน้ำเงิน ความหมายของสัญลักษณ์ในธงนั้นสะท้อนถึง 3 สถาบันหลักของประเทศ ดังปรากฏในคำขวัญประจำชาติว่า “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” (เขมร: )

>พื้นสีแดงมีความหมายถึงชาติ ปราสาทนครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพและศาสนา ซึ่งเดิมมีรากเหง้าจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

>สีน้ำเงินนั้นหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์

ธงชาติเคลื่อไหวประเทศเวียดนาม

ลักษณะของธงชาติเวียดนามนั้นเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ตรงกลางมีรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองทอง สีแดงนั้นหมายถึงการต่อสู้เพื่อกู้เอกราชของชาวเวียดนาม สีเหลืองคือสีของชาวเวียดนาม ส่วนดาวห้าแฉกนั้น เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าหมายถึงชนชั้นต่างๆ ในสังคมเวียดนาม คือ นักปราชญ์ ชาวนา ช่างฝีมือ พ่อค้า และทหาร อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรวมชาติเวียดนามในปี พ.ศ. 2519 ความหมายในธงได้มีการอธิบายใหม่ในทางการเมืองว่า สีแดงหมายถึงการปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมาชีพ และดาวสีทองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

ธงชาติเคลื่อไหวประเทศสิงคโปร์

เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธง แถบสีแดงอยู่ด้านบน แถบสีขาวอยู่ด้านล่าง ที่มุมธงบนด้านคันธงมีรูปพระจันทร์เสี้ยว ถัดจากรูปดังกล่าวมีรูปดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า รูปเหล่านี้เป็นสีขาว ความหมายสำคัญขององค์ประกอบต่างๆ ในธง อันได้แก่

>สีแดง หมายถึงภราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้า

>สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาล

>รูปพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น หมายถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น ดาว 5 ดวง หมายถึงอุดมคติ 5 ประการของชาติ ได้แก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาค

ธงชาติเคลื่อไหวประเทศมาเลเซีย

มาเลเซียหรือเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “ยาลูร์ เกมิลัง” (“Jalur Gemilang” มีความหมายว่า ธงริ้วแห่งเกียรติศักดิ์) มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน พื้นสีแดงสลับสีขาวรวม 14 แถบ แต่ละแถบมีความกว้างเท่ากัน ที่มุมธงด้านคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินกว้าง 8 ใน 14 ส่วนของผืนธงด้านกว้าง และยาวกึ่งหนึ่งของผืนธงด้านยาว ภายในบรรจุเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยวและดาว 14 แฉก ที่มีชื่อว่า “บินตัง เปอร์เซกูตัน” (“Bintang Persekutuan”) หรือ “ดาราสหพันธ์”

>แถบริ้วสีแดงและสีขาวทั้ง 14 ริ้วซึ่งมีความกว้างเท่ากัน หมายถึงสถานะอันเสมอภาคของรัฐสมาชิกทั้ง 13 รัฐ และรัฐบาลกลางที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
>ดาว 14 แฉกหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐดังกล่าวทั้งหมด
>พระจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาประจำชาติ
>สีเหลืองในพระจันทร์เสี้ยวและดาราสหพันธ์คือสีแห่งยังดี เปอร์ตวน อากง ผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐ
>สีน้ำเงินนั้นหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซีย
ธงชาติเคลื่อไหวประเทศฟิลิปปินส์

มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ตอนต้นธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว ภายในมีรูปดวงอาทิตย์รัศมี 8 แฉก ล้อมด้วยดาวห้าแฉก 3 ดวง ตามมุมของรูปสามเหลี่ยม รูปเหล่านี้เป็นสีทอง ส่วนทีเหลือของธงนั้นเป็นแถบแบ่งครึ่งตามด้านยาวของธง ครึ่งบนพื้นสีน้ำเงิน ครึ่งล่างพื้นสีแดง หากแถบทั้งสองสีนี้สลับตำแหน่งกัน คือ แถบสีแดงอยู่บน แถบสีน้ำเงินอยู่ตอนล่าง แสดงว่าประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในภาวะสงคราม สามเหลี่ยมสีขาวเป็นเครื่องหมายแทนความเสมอภาคและภราดรภาพ

>พื้นสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพ สัจจะ และความยุติธรรม

>พื้นสีแดงหมายถึงความรักชาติและความมีคุณค่า

>รูปดวงอาทิตย์มีรัศมีแปดแฉกหมายถึงแปดจังหวัดแรกของประเทศ อันได้แก่ จังหวัดบาตังกาส, จังหวัดบูลาคัน, จังหวัดคาวิเต, จังหวัดลากูนา, จังหวัดมะนิลา, จังหวัดนูเอวา เอคิยา, จังหวัดปัมปังกา และจังหวัดตาร์ลัค ซึ่งพยายามเรียกร้องเอกราชจากสเปนและฝ่ายสเปนได้บังคับใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่เหล่านั้นเมื่อเริ่มเหตุการณ์การปฏิวัติฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2439

>ดาวสามดวงหมายถึงหมายถึงการแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ เกาะลูซอน เกาะมินดาเนา และหมู่เกาะวิสายัน

ธงชาติเคลื่อไหวประเทศอินโดนิเซีย

รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “ซังเมราห์ปูติห์” (“Sang Merah Putih”, สีแดง-ขาว) เป็นธงที่มีต้นแบบมาจากธงประจำอาณาจักรมัชปาหิตในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอน

>สีแดง หมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพ

>สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรม

ธงชาติเคลื่อไหวประเทศไทย

รียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธง 3 สี คือ สีแดง ขาว และน้ำเงิน ภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ แถบในสุดสีน้ำเงิน ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับ แถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น 2 เท่า ความหมายสำคัญของธงไตรรงค์นั้นหมายถึงสถาบันหลักทั้งสามของประเทศไทย คือ

>ชาติ (สีแดง)

>ศาสนา (สีขาว)

>พระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน)

สีทั้งสามนี้เองคือที่มาของการเรียกชื่อธงนี้ว่าธงไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = สี) ในพระราชนิพนธ์ “เครื่องหมายแห่งไตรรงค์” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2464 ได้นิยามความหมายของธงไตรรงค์ไว้ว่า สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งพระพุทธศาสนาและธรรมะ สีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์ แม้นิยามดังกล่าวจะไม่ใช่คำอธิบายที่ทรงประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการ แต่ทั้งสามสิ่งนี้คืออุดมการณ์รัฐที่พระองค์ทรงปลูกฝัง เพื่อให้คนไทยเกิดสำนึกความเป็นชาตินิยมมาตลอดรัชสมัยของพระองค์

ที่มา… http://www.bantan.ac.th

 

 

 

 

Advertisements
Leave a comment »

มุมนี้เพื่อการศึกษา

การศึกษาไทยทำไมไร้คุณภาพ(1)

การศึกษาไทยทำไมไร้คุณภาพ(2)

ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย

>>>>คลิกอ่านได้เลยครับ

 

Leave a comment »

มุมนี้เพื่อความบันเทิง

25 ละครไทยยอดนิยม ประจำปี 2555

เปิดโผละครไทย 2555

 แรงเงา 

          เรียกได้ว่าหากใครไม่รู้จักละครเรื่องนี้ ก็ถือว่าเชยสุด ๆ สำหรับ แรงเงา ละครรีเมคสุดฮิตทางไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ได้นางเอกสาวเจ้าบทบาท เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ มาประกบคู่กับพระเอกหนุ่ม เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุ ที่งานนี้พระเอกของเรากลับโดนขโมยซีนไปเต็ม ๆ ด้วยการประชันบทบาทอันร้อนแรงของ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ในบท คุณนพนภา ภรรยาหลวงสุดโหด และ ปิ๊บ รวิชญ์ เทิดวงส์ กับบท ผอ.เจนภพ หนุ่มใหญ่เจ้าเสน่ห์ ที่มาปะทะอารมณ์กับสาวเจนี่ อย่างถึงพริกถึงขิง ทั้งในบท มุตตา แฝดน้อง ผู้เป็นสาวน้อยอ่อนต่อโลก และบทมุนินทร์ แฝดพี่สุดแสบ ที่ตามมาแก้แค้นแทนน้องสาว พร้อมด้วยเรื่องราวที่เข้มข้น ถึงใจ และนักแสดงสมทบอีกคับคั่ง ซึ่งแต่ละคนก็ดูมีชีวิตชีวา ตีบทแตกกันสุด ๆ จนได้แจ้งเกิดไปตาม ๆ กัน แถมผู้ชมก็ติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองจนเกิดกระแสฮอตฮิตในอินเทอร์เน็ตมากมาย สมกับที่เป็นละครสุดฮิตแห่งปีจริง ๆ

 กี่เพ้า 

          ตามมาด้วยละครสุดฮิตจากช่อง 3 เช่นกัน อย่าง กี่เพ้า เรื่องราวดราม่าลึกลับ แฝงปริศนาฆาตรกรรม ที่ได้นางเอกสาว แอน ทองประสม มาประกบคู่กับหนุ่ม มาร์ค กฤษฎา พรเวโรจน์ ที่ทำให้ผู้ชมติดตามลุ้นกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองว่า ใครฆ่าเมย์ลี กันแน่ พร้อมประโยคสุดฮิต “กี่เพ้านี้มีความลับใช่ไหม” โดยสาวแอน ต้องมารับบทตัวเอกของการไขปริศนาความลับของกี่เพ้า และแสดงเป็นผีเมย์ลี ที่ถูกฆาตรกรรมอีกด้วย ซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็บอกว่า เป็นบทบาทที่ยากที่สุด แต่ก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีเยี่ยม พร้อมด้วยนักแสดงคุณภาพอีกมากมาย ซึ่งทำให้ละครเรื่องนี้ ขึ้นแท่นละครสุดฮิตแห่งปีไปโดยปริยาย

 รากบุญ 

          “บอกความจริง” กลายมาเป็นวลีสุดฮิตเพียงชั่วข้ามคืน เมื่อละครเรื่อง รากบุญ ออกอากาศทางช่อง 3 เพียงตอนแรก ด้วยเรื่องราวสุดลึกลับ ตื่นเต้น ที่เกี่ยวพันกับกล่อง รากบุญ ที่จะช่วยให้คำขอของผู้ครอบครองอยู่เป็นความจริงได้ โดยแลกกับการทำความดี 3 ครั้ง ด้วยการช่วยเหลือวิญญาณที่ยังมีห่วงอยู่ในโลกนี้ ท่ามกลางปริศนามากมาย โดยละครเรื่องนี้ ได้นางเอกสาว มาร์กี้ ราศรี โคจรมาพบกับนักร้องหนุ่มหน้าหวาน ไมค์ พิรัชต์ เป็นครั้งแรก ซึ่งงานนี้ทั้งคู่ก็เคมีเข้ากันสุด ๆ ร่วมกันไขปริศนาและฝ่าฟันเรื่องร้าย ๆ มากมายด้วยกัน พร้อมฉากกุ๊กกิ๊ก ที่ทำให้ผู้ชมเขินตาม จนจิกหมอนกระจุย พร้อมเทคนิคถ่ายทำที่แปลกใหม่ มุมกล้องและการถ่ายทอดที่ไม่ซ้ำใคร สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้ชมเป็นอย่างมาก พร้อมรับตำแหน่งละครสุดฮิตแห่งปีไปอีกเรื่อง

 ปัญญาชนก้นครัว 

          หากพูดถึงละครแห่งปีแล้ว ต้องห้ามลืมละครเรื่องนี้เลยจริง ๆ สำหรับ ปัญญาชนก้นครัว ละครรีเมคแนวรัก-คอมเมดี้สุดฮิต ทางช่อง 3 กับพระ-นางคู่ขวัญคู่ใหม่ หมาก-คิม ที่นำทีมมาสร้างความฮา กับเรื่องราวของสาวน้อยนักศึกษา ที่ปลอมตัวไปเป็นสาวใช้ในบ้านหลังหนึ่ง เพื่อศึกษาวิถีชีวิตคนรับใช้ เพื่อนำมาใช้ในการเรียนของเธอ ท่ามกลางเรื่องวุ่น ๆ ป่วน ๆ และเฮฮามากมาย พร้อมด้วยนักแสดงสมทบสุดฮาอีกคับคั่ง อาทิ กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์, อ้น ศรีพรรณ, ตั๊ก บริบูรณ์ ฯลฯ สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้ชม จนกลายเป็นหนึ่งในละครสุดฮิตในปีนี้ได้ไม่ยาก ทำเอาผู้จัดป้ายแดงอย่าง แอน ทองประสม ยิ้มแทบไม่หุบเลยทีเดียว

 บ่วงรัก 

          แวะมาดูละครทางช่อง 5 กันบ้าง กับเรื่อง บ่วงรัก ที่ได้นักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง สันติสุข พรหมศิริ และ สินจัย เปล่งพานิช มาประชันบทบาทกับนักแสดงรุ่นใหม่อย่าง แกงส้ม เดอะสตาร์ ที่ก้าวมารับเล่นพระเอกเรื่องแรกประกบคู่ น้องปันปัน เต็มฟ้า กฤษณายุธ ในเรื่องราวสุดดราม่าเข้มข้น ที่เกิดขึ้นเพราะบ่วงรัก ที่ตัดกันไม่ขาดของคนรุ่นใหญ่ สร้างสายใยรัก ความผูกพันธ์ และความเกลียดชังตามมาถึงคนรุ่นหลัง ทำเอาแฟน ๆ ต่างลุ้น และติดตามกันอย่างไม่มีพลาด แถมนักแสดงแต่ละคนก็ตีบทแตกกันสุด ๆ ส่งผลให้ละครเรื่องนี้ ติดอันดับละครสุดฮิตแห่งปีไปโดยปริยาย

 มารยาริษยา 

          อีกหนึ่งเรื่องราวแนวดราม่าเข้มข้น ท่ามกลางความรัก ความริษยาในวงการมายา เรื่อง มารยาริศยา ทางช่อง 5 ที่ได้สาว บี น้ำทิพย์ มาประชันบทบาทกับสาว พิงค์กี้ สาวิกา ในแวดวงนางแบบเพื่อแย่งชิงความเป็นอันดับหนึ่ง และแย่งชิงความรักจากช่างภาพหนุ่มไฟแรง ที่รับบทโดยหนุ่ม นาวิน ต้าร์ พร้อมด้วยนักแสดงสมทบคุณภาพอีกมากมาย อาทิ ม้า อรนภา, นิโคล เทริโอ, มอริส เค, ธงธง มกจ๊ก ฯลฯ ด้วยความเข้มข้น และการปะทะบทบาทของเหล่านักแสดงในเรื่อง ก็ทำให้ละคร มารยาริศยา เป็นอีกหนึ่งในละครสุดฮิตแห่งปีนี้

 อุบัติเหตุ 

          ข้ามมาที่ฝั่งวิกหมอชิตกันบ้าง กับละครดราม่าสุดเข้มข้นเรื่อง อุบัติเหตุ ที่ได้นางเอกสาวซุป’ตาร์ อั้ม พัชราภา มาประกบคู่กับพระเอกหนุ่ม อ๋อม อรรคพันธ์ เรื่องราวของวิศนี นางเอกสาวสุดมั่นที่ประสบอุบัติเหตุ ขับรถชนแฟนสาวของพระเอกจนเสียชีวิต ท่ามกลางความแค้นและความเข้าใจผิดมากมาย กว่าทั้งคู่จะลงเอยกันได้ในที่สุด ด้วยเนื้อเรื่องที่เข้มข้น และการแสดงของนักแสดงระดับแม่เหล็กของช่อง ก็เรียกคะแนนนิยมจากผู้ชมได้เป็นอย่างดี จนติดโผละครสุดฮิตแห่งปีไปได้แบบสบาย ๆ เลยทีเดียว

 ตะวันทอแสง 

          ต่อกันที่เรื่องราวความรักความแค้นสุดเข้มข้น ทางช่อง 7 สี ตะวันทอแสง ที่ได้พระเอกหนุ่มหล่อขั้นเทพ โดม ปกรณ์ ลัม มาประกบคู่กับนางเอกสาวคนสวย ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ ที่ทำให้เกิดกระแสจิ้น รักนอกจอของทั้งคู่ จนเกิดเป็นประเด็นร้อนไปก่อนหน้านี้ สำหรับละครเรื่องนี้ เป็นเรื่องราวของพระเอกหนุ่มเจ้าเสน่ห์ ที่ตั้งเป้าจะแก้แค้นแม่ของตัวเองที่ทิ้งเขาไปตั้งแต่เล็ก ด้วยการเอาตัวเข้าไปพัวพันกับสาวน้อยไร้เดียงสา ที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นน้องสาวต่างพ่อของเขา เพื่อทำให้ผู้เป็นแม่ต้องช้ำใจ ซึ่งแน่นอนว่าการกระทำครั้งนี้ของเขา ย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจผิดมากมาย เกิดขึ้นกับนางเอกที่รักเขาอย่างสุดหัวใจ ซึ่งความเข้มข้นของละครเรื่องนี้ ก็ทำให้ติดอันดับละครสุดฮิตแห่งปีไปได้ไม่ยาก

 ปิ่นอนงค์ 

         ตามมาด้วยละครดราม่าสุดเข้มข้นอีกเรื่อง กับ ปิ่นอนงค์ เรื่องราวของสาวน้อยแสนดี แต่มีฐานะต้อยต่ำ ที่ยอมแต่งงานกับ คุณใหญ่ ชายหนุ่มที่เพิ่งพบเจอกันไม่นาน เพื่อตอบแทนบุญคุณผู้ที่ชุบเลี้ยงเธอมา แม้ว่าจะต้องพบเจอกับเรื่องลำบาก หรือการกลั่นแกล้งอย่างไร แต่ปิ่นอนงค์ก็ไม่เคยละทิ้งความดีในตนเอง จนสุดท้าย ความดีของเธอก็ส่งผลให้ได้พบกับความสุขสมหวังในที่สุด โดย ปิ่นอนงค์เป็นการโคจรมาพบกันของพระเอกมาดเข้ม เวียร์ ศุกลวัฒน์ กับนางเอกสาวหน้าใส มิน พีชญา ซึ่งจับคู่กันมาเรียกเรตติ้ง จน ปิ่นอนงค์ กลายเป็นละครสุดฮิตแห่งปีอีกเรื่องของช่อง 7 สี

 ป่านางเสือ 2 

          เป็นละครสุดฮิตที่ดังจนต้องสร้างภาคต่อเลยทีเดียว สำหรับ ป่านางเสือ 2 ทางช่อง 7 สี ที่ได้สาว ยุ้ย จีรนันท์ โคจรมาพบกับหนุ่ม เติ้ล ธนพล ในบทบาทของนางเสือ และนายเสือ ที่ต้องต่อสู้กับเหล่าร้าย และอิทธิพลมืดอย่างไม่ย่อท้อ โดยในครั้งนี้ มีภัยครั้งใหม่ จากนายใหญ่คนเดิมมาคุกคามพวกของนางเสือ เช่นศัตรูที่รับมือยาก อย่าง นางงูเก็งกอง ทำให้ผู้ชมต้องติดตามลุ้นกันอยู่หน้าจอแบบพลาดไม่ได้แม้แต่ตอนเดียว สร้างกระแส “นางเสือฟีเว่อร์” ทำให้หน้ากากนางเสือ ฮิตกันไปทั่วบ้านทั่วเมือง สมกับตำแหน่ง ละครสุดฮิตแห่งปีจริง ๆ

 หยกเลือดมังกร 

          อีกหนึ่งละครคุณภาพสุดเข้มข้นทางช่อง 7 สี ที่ได้หนุ่ม พอร์ช ศรัณย์ มาประกบคู่กับนางเอกสาว มิน พีชญา พร้อมด้วยหนุ่ม เจมส์ เรืองศักดิ์ ที่มารับบทเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพล ใน หยกเลือดมังกร ละครแนวแอ็คชั่น-ดราม่าสุดเข้มข้น ท่ามกลางวงการมาเฟีย เจ้าพ่อ ผู้มีอิทธิพล และการสืบหาความจริงเกี่ยวกับชาติกำเนิดของตน ด้วยฉากแอ็คชั่นที่ทำให้ผู้ชมต้องคอยลุ้นระทึกไปตลอดทั้งเรื่อง และการประชันบทบาทสุดเข้มข้นของเหล่านักแสดง ก็ทำให้ หยกเลือดมังกร เป็นอีกหนึ่งละครสุดฮิตแห่งปี ที่อยู่ในใจของผู้ชมหลายคน

 ลูกผู้ชายไม้ตะพด 

         เรื่องราวแนวแอ็คชั่น-ดราม่า ในวงการนักเลง ที่เกี่ยวข้องกับ ไม้ตะพด ที่ทรงอำนาจ ภายใต้เรื่องราวมากมายที่พิสูจน์คุณความดีของคน กับละครเรื่อง ลูกผู้ชายไม้ตะพด ของวิกหมอชิต ที่ได้พระนางคู่ขวัญอย่างหนุ่ม พอร์ช ศรัณย์ มาประกบคู่กับสาว ฉัตร ปริยฉัตร ที่ควงคู่กันมาให้ผู้ชมร่วมลุ้นไปกับความรักของทั้งคู่ ท่ามกลางเรื่องราวอันตรายมากมาย และคอยเอาใจช่วยไม่ให้ไม้ตะพดที่ทรงอำนาจ ต้องตกไปอยู่ในมือของคนชั่ว ซึ่งละครเรื่อง ลูกผู้ชายไม้ตะพด ก็เรียกเรตติ้งจากคอละครแอคชั่น จนกลายเป็นละครสุดฮิตแห่งปีไปอย่างสมศักดิ์ศรี

 ปางเสน่หา 

          เป็นอีกหนึ่งละครสุดฮิต ที่เรียกได้ว่าเนื้อหาแหวกแนวไม่เหมือนใครจริง ๆ สำหรับละครเรื่องปางเสน่หา ทางช่อง 7 สี เรื่องราวของนายตำรวจหนุ่ม ที่ต้องหลบซ่อนตัวจากผู้ร้าย ไปพักอยู่ในรีสอร์ทเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ซึ่งที่นั่น เขาได้พบกับวิญญาณสาวสวยคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าตนเองเป็นใคร ท่ามกลางเรื่องราวมากมาย ก็เริ่มทำให้ทั้งคู่ผูกพันกันจนเป็นความรักโดยไม่รู้ตัว ซึ่งงานนี้ได้หนุ่ม อ๊อฟ ธนพล มาประกบคู่กับสาว มิน พีชญา พร้อมคู่ของหนุ่ม กันต์ กันตถาวร กับสาวเชียร์ ฑิฆัมพร ก็ได้พากันมาเรียกเรตติ้ง จน ปางเสน่หา กลายเป็นละครสุดฮิตของปีนี้ไปอีกเรื่อง

 ขุนศึก 

          ด้านละครแนวพีเรียดก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกัน กับละคร ขุนศึก ทางไทยทีวีสีช่อง 3 เรื่องราวของ เสมา ที่รับบทโดย อั้ม อธิชาติ ลูกชายช่างตีดาบ ที่หวังจะเป็นทหารในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยความพยายามและมุ่งมั่น กับใจที่จงรักภักดีของเขา ก็ทำให้ตนเองได้เข้าเป็นนายทหารอย่างที่หวัง แต่ก็ต้องคอยรับมือกับทั้งศึกรบ และศึกรักอยู่ไม่เว้นแต่ละวัน ด้วยครอบครัวของแม่หญิงเรไร รับบทโดยพลอย เฌอมาลย์ หญิงคนรักของเขา ซึ่งเกิดในตระกูลสูงศักดิ์ ไม่ประสงค์จะยกเธอให้กับทหารไร้สกุลอย่างเขา ซึ่งแน่นอนว่าละครเรื่อง ขุนศึก ที่ทำให้ผู้ชมติดตามลุ้นกันได้ทุกตอน ก็ต้องติดโผละครยอดนิยมแห่งปีนี้ด้วยอย่างแน่นอน

 บ่วง 

          เรื่องราวความรัก ความแค้นแบบข้ามภพข้ามชาติ ท่ามกลางการจองเวรจองกรรมของวิญญาณอาฆาตของ ผีอีแพง ที่มีต่อครอบครัวของ คุณพระ ซึ่งกลับชาติมาเกิดใหม่ เชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักละครสุดฮิตของช่อง 3 เรื่อง บ่วง เป็นแน่ ด้วยการตีบทแตกสุด ๆ ของสาว นุ่น ศิรพันธ์ ในบทผีสาวตัวร้าย ที่ตามมาจองเวรครอบครัวของคุณพระ และภรรยา ซึ่งรับบทโดยหนุ่ม โฬม พัชฏะ และสาว ศรีริต้า เจนเซ่น กับเรื่องราวสุดเข้มข้นและลึกลับ กับบ่วงรัก บ่วงแค้น ที่ตามมาผูกพันทุกคนจนดิ้นไม่หลุด แต่สุดท้าย ก็คลายลงได้ด้วยการให้อภัยและความดีงาม ก็ทำให้ บ่วง เป็นหนึ่งในละครสุดฮิตแห่งปี ที่อยู่ในใจของใครหลายคน

 ดอกโศก 

          อีกหนึ่งเรื่องราวดราม่าสุดเข้มข้น ทางช่อง 5 ที่นำแสดงโดยหนุ่ม ป้อง ณวัฒน์ และนางเอกสาวหน้าใส เฌอเบลล์ ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์ กับละครเรื่อง ดอกโศก เรื่องราวของเด็กสาวสู้ชีวิต ที่ไม่ยอมละทิ้งความพยายามและความดีงาม โดยยึดมั่นในความรักที่มีต่อชายหนุ่มผู้เคยช่วยเหลือเธอมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กสาว จนเมื่อเธอโตขึ้น แม้จะมีอุปสรรคและคนขัดขวางมากมายเพียงใด แต่ด้วยความรักมั่นคงที่ทั้งคู่มีให้กัน ก็เป็นพลังในการต่อสู้ของทั้งคู่ ท่ามกลางสงครามความรักที่ดุเดือด เข้มข้น จนทำให้ ดอกโศก ขึ้นแท่นละครสุดฮิตแห่งปีได้ในที่สุด

 ต้มยำลำซิ่ง 

           ข้ามมาที่เรื่องราววุ่น ๆ ทางฝั่งช่อง 3 กันอีกครั้ง กับ ต้มยำลำซิ่ง ที่ได้หนุ่ม ทฤษฎี สหวงษ์มาประกบคู่กับสาว ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต เรื่องราวเกี่ยวกับวงการดนตรีลูกทุ่ง ของพระเอก ผู้มีความสามารถด้านร้องและแต่งเพลง แต่กลับมีแผลใจในตอนเด็ก กับนางเอกสาวหน้าฝรั่ง นักร้องลูกทุ่งสาวดาวรุ่งที่ปกปิดอดีตของตนเองไว้ ท่ามกลางความขัดแย้ง การแก่งแย่งชิงดี และผลประโยชน์ในวงการมายา กว่าที่ทั้งคู่จะลงเอยกันได้ ก็ทำเอาคนดูลุ้นจนเหนื่อยอีกเช่นเคย แต่ด้วยความนิยมอย่างล้นหลาม จากทั้งผู้ชมและแฟนเพลง ก็ทำให้ ต้มยำลำซิ่ง ขึ้นแท่นละครสุดฮิตแห่งปีได้ในที่สุด

 หนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซ 

          ต่อกันที่เรื่องราววุ่น ๆ ของสาวไฮโซถังแตก กับสัตวแพทย์หนุ่มบ้านไร่ ในละคร หนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซ ทางช่อง 3 เรื่องราวของ นับดาว ไฮโซสาวถังแตก รับบทโดยสาว ชมพู่ อารยา ที่ต้องมาทำงานในไร่ เพื่อหาทางให้หนุ่ม ปราบ ซึ่งรับบทโดย ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล ขายที่ดินเพื่อให้เธอไปทำรีสอร์ท และใช้ในการกู้คืนฐานะของตัวเองให้ได้ และท่ามกลางเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย ก็ทำให้ทั้งคู่เริ่มผูกพันกันในที่สุด ซึ่งกว่าจะลงเอยกันได้ ก็ทำเอาคนดูลุ้นกันแบบตัวโก่งเลยทีเดียว โดยทั้งอมยิ้มไปกับความน่ารักของพระ-นาง และคอยเอาใจช่วย จนทำให้ละครเรื่องนี้ ติดอันดับละครสุดฮิตแห่งปีได้ในที่สุด

 ธรณนี่นี้ใครครอง 

          หากพูดถึงละครสุดฮิตแห่งปีแล้ว จะลืมละครเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยทีเดียว สำหรับ ธรณีนี่นี้ใครครอง ละครรีเมคสุดฮอตทางช่อง 3 ที่ได้คู่ขวัญ คู่จิ้นแห่งปีอย่าง หนุ่ม ณเดชน์ คูกิมิยะ และสาวญาญ่า อุรัสยา สเปอร์บัน มาประกบคู่กันให้แฟน ๆ กรี๊ดกร๊าด จิ้นกระจายกันอีกครั้ง ท่ามกลางบรรยากาศสวย ๆ ของไร่ส้ม และความน่ารักของคู่พระ-นาง ก็ทำให้ละครเรื่องนี้ ขึ้นแท่นละครสุดฮิตแห่งปีไปโดยปริยาย

 รักเกิดในตลาดสด 

          มาถึงละครคอมเมดี้น่ารัก ๆ ของทางช่อง 3 กันบ้าง กับละคร รักเกิดในตลาดสด เรื่องราวกุ๊กกิ๊ก น่ารัก ๆ ชวนให้ยิ้มตามไปด้วย ของหนุ่มขายผัก กับสาวขายปลาในตลาดสด ท่ามกลางอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะจากคุณแม่ของฝ่ายหญิง ที่อยากจะให้ลูกสาวคบหากับหนุ่มลูกเจ้าของร้านขายเนื้อหมูเสียเหลือเกิน โดยละครเรื่องนี้ ได้หนุ่มหล่อตี๋ระดับซุป’ตาร์ มาริโอ้ เมาเร่อ โคจรมาพบกับสาวน้อยเจ้าบทบาท มาร์กี้ ราศรี บาเลนซิเอก้า ที่ความสดใส น่ารักของทั้งคู่ ก็ทำให้ละครเรื่องนี้ ติดอันดับละครสุดฮิตแห่งปีไปอีกเรื่อง

 หงส์สะบัดลาย 

          เรื่องราวสุดเข้มข้นอีกเรื่องทางวิก 3 พระราม 4 ที่ได้พระเอกหนุ่มผิวเข้ม ป๋อ ณัฐวุฒิ มาพบกับนางเอกสาว เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ ท่ามกลางความรัก 3 เส้า ระหว่างบอดี้การ์ดหนุ่ม กับเจ้านายสาวที่มีคนรักอยู่แล้ว ท่ามกลางอันตรายรอบด้าน จากผู้มีอิทธิพลและแก๊งมาเฟีย ที่ทำให้คนดูต่างติดตามและลุ้นระทึกไปกับเนื้อเรื่อง และคอยเอาใจช่วยให้พระ-นางของเรา ลงเอยกันได้ในที่สุด ด้วยความสนุกสนานและตื่นเต้นของละครเรื่องนี้ ก็ทำให้ติดโผ เป็นหนึ่งละครสุดฮิตแห่งปีได้ไม่ยาก

 พริกกับเกลือ 

          ใครว่า พริกกับเกลือ จะเข้ากันไม่ได้ งานนี้นางเอกสาว แพนเค้ก เขมนิจ กับหนุ่ม วี วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ พิสูจน์แล้วว่า ไม่จริงเสมอไป เพราะในละครเรื่อง พริกกับเกลือ ทางช่อง 7 สี พระ-นางคู่นี้ ก็แสดงให้เห็นว่า แม้พริกกับเกลือจะมีขัดแย้งกันบ้าง ทะเลาะกันบ้าง ท่ามกลางเรื่องราววุ่น ๆ มากมาย ในบริษัทรถยนตร์ยักษ์ใหญ่ ทั้งความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์และความรัก ราวถึงความเข้าใจผิดและปัญหาต่าง ๆ แต่ทั้งคู่ก็จะสามารถผ่านพ้นทุกอย่างได้ด้วยความรักและความเข้าใจในที่สุด ซึ่งที่เหนื่อยที่สุดก็เห็นจะเป็นคนดู ที่คอยลุ้นไปกับความรักของทั้งคู่นี่แหละ แต่ก็ทำให้ละครเรื่องนี้ เป็นอีกหนึ่งละครสุดฮิตแห่งปีไปเรียบร้อย

 ไฟมาร 

           อีกหนึ่งเรื่องราวความรักความแค้น กับละครสุดฮิตทางช่อง 7 สี เรื่อง ไฟมาร ที่ได้หนุ่มพอร์ช ศรัณย์ มาประกบคู่กับสาว ฉัตร ปริยฉัตร โดยในเรื่องนี้ พอร์ช รับบทเป็นชายหนุ่มที่มีปมเกี่ยวกับความเจ้าชู้ของพ่อ โดยหนึ่งในภรรยาน้อยของพ่อ ที่ทำให้เขาเจ็บช้ำใจ ก็คือแม่ของนางเอก ซึ่งทิ้งครอบครัวมาเพื่อเป็นเมียเก็บของพ่อเขา และนั่นก็เป็นหนึ่งในแผลใจของฝ่ายนางเอกเช่นกัน ท่ามกลางความขัดแย้ง และเจ็บปวดของทั้งคู่ และผู้คนรอบข้าง ก็ทำให้ต้องตามลุ้นกันอยู่นาน กว่าความรักของทั้งคู่จะลงตัว โดยงานนี้มี นุสบา ปุณณกันต์ พลิกมาเล่นบทร้ายครั้งแรก ช่วยเรียกความนิยมจากผู้ชม จนทำให้ ไฟมาร กลายเป็นละครสุดฮิตแห่งปีอีกเรื่อง

 มาหยารัศมี 

          เรื่องราวสุดเข้มข้น ระหว่างคุณชายที่เจ็บปวดจากความรัก จนเกลียดชังผู้หญิง กับสาวน้อยที่เทิดทูนคุณชายผู้มีพระคุณอย่างสุดหัวใจ ในละครเรื่อง มาหยารัศมี ทางช่อง 7 สี ที่นำแสดงโดย นิว วงศกร กับนางเอกสาว ใหม่ ดาวิกา ท่ามกลางความเข้าใจผิด ความอิจฉาริศยา และอุปสรรคมากมาย โดยหารู้ไม่ว่า ความจริงแล้วคู่แท้ของคุณชาย หรือ มาหยารัศมี ผู้เป็นคู่หมั้น ก็คือสาวน้อยที่หลงรักเขาอย่างสุดหัวใจนั่นเอง และด้วยเรื่องราวสุดเข้มข้น น่าติดตาม ก็ทำให้ มาหยารัศมี กลายเป็นละครยอดนิยมอีกเรื่องในปีนี้

 นางฟ้ากับมาเฟีย 

          เมื่อตำรวจหนุ่มต้องสวมบทอาชญากร เพื่อปฎิบัติการลับสุดยอด ทลายรังใหญ่ของเจ้าพ่อยาเสพติด แต่โชคชะตากลับพาให้เขาต้อง แต่งงานกับแอร์โฮสเตสสาวสวยผู้มองโลกใสสะอาด ภารกิจลับจึงกลายเป็นภารกิจรัก ท่ามกลางกระสุนและควันปืน ในละครแอ็คชั่น-คอมเมดี้สุดฮิตทางช่อง 7 สี เรื่อง นางฟ้ากับมาเฟีย ที่ได้อดีตคนรักอย่าง หนุ่ม เวียร์ ศุกลวัฒน์ กับ แพนเค้ก เขมนิจ โคจรมาพบกันอีกครั้ง ด้วยการประชันบทบาทของทั้งคู่ พร้อมด้วยนักแสดงสมทบคุณภาพอีกมากมาย ก็ทำให้นางฟ้ากับมาเฟีย เป็นละครสุดฮิตแห่งปีได้ในที่สุด

ที่มา  http://drama.kapook.com/view52928.html
Leave a comment »

เพลงยอดฮิตประจำปี 2555

25 เพลงไทยสุดฮิต ประจำปี 2555

ในช่วงปี 2555 นี้ วงการเพลงไทยก็ยังคงคึกคักเหมือนเช่นเคย เพราะทั้งศิลปินเดี่ยว ศิลปินกลุ่ม หน้าใหม่ และหน้าเก่า ต่างพากันปล่อยเพลงเพราะ ๆ มาให้แฟน ๆ ได้ฟังกันมากมายนับไม่ถ้วน แน่นอนว่าสำหรับผู้ฟังแล้ว ย่อมต้องมีบางเพลงที่ฟังแล้วโดนใจสุด ๆ กันบ้าง  ดังนั้น ในโอกาสใกล้บอกลาปีเก่าแบบนี้จึงได้รวบรวม 25 เพลงไทยสุดฮิตใน 2555 มาฝากกัน แต่จะมีเพลงอะไรบ้าง และจะเป็นเพลงที่ถูกอกถูกใจคนฟังจริงหรือไม่ ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยจ้า

     ไกลแค่ไหนคือใกล้ – Getsunova

Getsunova

สำหรับเพลง ไกลแค่ไหนก็คือใกล้ เป็นเพลงช้าซึ้ง ๆ ของ 4 หนุ่ม วง Getsunova ที่นำเสนอเรื่องราวของความรัก ที่ดูเหมือนไม่ว่าจะทำอย่างไร ความรักนั้นก็ยังไม่มีวี่แววจะบรรจบกันได้เสียที จนต้องถามว่าจะทำอย่างไรอีกฝ่ายจึงจะรับรู้ความรู้สึกนี้ แถมยังมีการตัดพ้อเล็ก ๆ ด้วยว่า แม้อีกฝ่ายจะยังคงนิ่งเฉย และไม่แสดงออกอะไร จนบางครั้งก็อาจทำให้ท้อไปบ้าง แต่ก็ยังยืนยันว่าจะยังรักตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง และหวังว่าอีกฝ่ายจะแสดงท่าทีว่ารับรู้ในความรู้สึกนี้บ้างสักนิดก็ยังดี


คลิป ไกลแค่ไหน คือ ใกล้ – getsunova [Official MV] โพสต์โดย คุณ gmmgrammyofficial สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม

     กรรมตามสนอง – Mild

Mild MV เพลง กรรมตามสนอง

ใครที่มองไม่เห็นความสำคัญของคนใกล้ตัวจนต้องสูญเสียคนที่รักไป ถ้าหากได้ฟังเพลง กรรมตามสนอง ของวงมายด์ แล้วละก็ คงจะรู้สึกอินกันอยู่ไม่น้อย เพราะเนื้อหาของเพลงนี้เป็นการเอ่ยถึงความรู้สึกของคนหนึ่ง ๆ ที่ต้องสูญเสียคนรักไป หรือคนใกล้ตัวไป เนื่องจากตอนที่ยังคบกันไม่เห็นถึงคุณค่าของอีกฝ่าย แต่กว่าจะมารู้ตัวอีกที ก็หลังจากจากที่ความรักนั้นได้จบสิ้นลงแล้ว และไม่มีทางที่จะหวนกลับมาเหมือนเดิม

คลิป MILD มายด์ – กรรมตามสนอง (OFFICIAL MUSIC VIDEO) โพสต์โดย คุณ spicydisc สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม 

     Avenue – วัชราวลี

วัชราวลี

สำหรับใครชอบดนตรีฟังสบาย ๆ แต่แฝงไปด้วยความหมายดี ๆ แนวถนัดของวงวัชราวลี ก็น่าจะชื่นชอบเพลง Avenue เพราะเพลงนี้มีเนื้อหาให้กำลังใจคนที่กำลังหงอยเหงา ซึมเศร้า เพราะผิดหวังจากความรัก ว่าอย่างน้อยคุณก็ยังมีใครสักคนอยู่เคียงข้าง และไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอย่างที่คิดขอเพียงแค่เปิดใจ และมองไปรอบ ๆ กาย ก็จะพบใครอีกคนที่ยังคงห่วงใย และอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

คลิป Avenue – วัชราวลี Official MV [HD] โพสต์โดย คุณ GMMTV RECORDS สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม

     ชายกลาง – แสตมป์ อภิวัชร์

แสตมป์ อภิวัชร์

เพลงสนุก ๆ แถมมีความหมายหยิกแกมหยอกถึงคุณผู้หญิงทั้งหลายที่ชอบบ่นว่าเหงา เปล่าเปลี่ยวหัวใจ อยากได้ชายหนุ่มสักคนมาอยู่เคียงข้าง แต่กลับตั้งมาตรฐานชายในฝันไว้ซะสูงลิบลิ่ว จนหาคนถูกใจไม่ได้ ดังนั้นจึงอยากให้สาวสวยที่ยังโสดเหล่านี้ ลองเปิดใจให้กว้าง แล้วหันมามอง ชายกลาง ซึ่งเป็นผู้ชายธรรมดา ที่ไม่หล่อ ไม่รวย ดูบ้าง เผื่อจะพบคนที่ถูกใจสักที

คลิป STAMP : ชายกลาง with 3D option โพสต์โดย คุณ LOVEiSCHANNEL สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม

     ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ – ดา เอ็นโดรฟิน

ดา เอ็นโดรฟิน

สำหรับสาว ๆ คนไหนที่กำลังอินเลิฟอยู่กับคนรัก ก็น่าจะชื่นชอบเพลงนี้กันเป็นพิเศษ เพราะ ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ เป็นเพลงรักที่ฟังทีไรก็ชวนนึกถึงภาพบรรยากาศหวาน ๆ ระหว่างคู่รัก ที่ได้ใช้ช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกัน แต่ถ้าสาวโสดได้มาฟังเพลงนี้แล้วละก็ อาจจะทำให้นึกอยากมีหนุ่ม ๆ สักคนมาอยู่เคียงข้างทันทีเลยล่ะ

 คลิป ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ – ดา เอ็นโดรฟิน โดย gmember.com

     เที่ยงคืนสิบห้านาที – 25 Hours

cool music alive

ความรักเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมาก ๆ เที่ยงคืนสิบห้านาที บอกเล่าเรื่องราวของความรักที่จบลงไปแล้ว แต่ในใจก็ยังคงนึกถึงช่วงเวลาที่มีกันและกัน รวมทั้งนึกย้อนไปถึงภาพความทรงจำเก่า ๆ ที่ผ่านมา แม้กายจะห่างกันแล้วแต่ใจก็ยังคงห่วง และเฝ้าคิดถึงว่า เมื่ออยู่ไกลกัน อีกฝ่ายจะเป็นอย่างไรบ้าง จะยังคงนึกถึงกัน หรือรู้สึกเหมือนกันไหมว่า การที่ไม่มีกันและกันแบบนี้ มันเหมือนขาดอะไรบางอย่างในชีวิตไป

คลิป 25 hours – เที่ยงคืนสิบห้านาที Official Audio โดย BelieveRecordsTube  สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม

     วินาทีเดียวเท่านั้น – เก้า จิรายุ

เก้า จิรายุ

ความรักไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ บางครั้งอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่คนสองคนจะรู้ใจกัน ทว่า ในบางครั้ง ช่วงเวลาที่บอกเลิกกันมันก็ช่างแสนสั้น และรวดเร็ว จนแทบตั้งตัวไม่ทัน วินาทีเดียวเท่านั้น ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกของคนที่เพิ่งเลิกรากับคนรัก และเฝ้าคิดว่าการที่ต้องไกลกัน มันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ และน่าเสียดาย เพราะที่ผ่านมามีช่วงเวลาดี ๆ ด้วยกันมากมาย ดังนั้นจึงยังเจ็บปวดกับเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ นี้

คลิป วินาทีเดียวเท่านั้น (Official HD MV) โพสต์โดย คุณ pepsiican สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม 

     ไม่รักไม่ต้อง – นิว – จิ๋ว

นิว จิ๋ว

การที่ต้องเลิกรากัน มันเป็นเรื่องยากที่จะลบความทรงจำเก่า ๆ ที่เคยมีร่วมกันออกไป ไม่รักไม่ต้อง เป็นเพลงที่เล่าถึงมุมมองของผู้ที่ถูกบอกเลิกว่า หลังจากที่ความรักนั้นจบลงไปแล้ว ก็อยากให้อีกฝ่ายถอยห่างออกไป ไม่ต้องมาคอยวนเวียนอยู่ใกล้ ๆ และทำเหมือนห่วงใยกัน เพราะการทำเช่นนั้นมันเหมือนเป็นการตอกย้ำลงบนรอยแผลที่ยังเจ็บไม่หาย และทำให้ไม่สามารถลืมความเจ็บปวดนี้ไปสักที

คลิป ไม่รักไม่ต้อง – นิว – จิ๋ว โดย gmember.com

     Second Chance – Singular

Singular MV เพลง Second Chance

ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจกัน เพราะไม่สามารถทำในสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการหรือคาดหวังได้ แต่เพลง Second Chance ก็ได้ให้ข้อคิดดี ๆ ว่า คนเราไม่ควรฝืนตัวเองในสิ่งที่ไม่ใช่ ทางที่ดีควรเปิดใจมองในสิ่งที่เป็นอยู่ แม้อาจจะมีเรื่องที่ยังไม่เข้าใจกันบ้าง แต่ก็ควรค่อย ๆ เรียนรู้กันไป ไม่เช่นนั้นความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่คงไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้

คลิป Singular – Second Chance (Official Music Video) โพสต์โดยคุณ sonybkk สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม

     ยังโสด – Olives

ชิงรางวัล เสื้อยืดที่ระลึก จากวง Olives

สำหรับคนที่ยังโสด และกำลังมองหาใครสักคนอยู่ เพลง ยังโสด คงเป็นเหมือนเพลงแทนความรู้สึกที่อยากแสดงให้ใคร ๆ ได้รู้ว่า คน ๆ นี้ก็กำลังเปิดใจมองหาใครสักคนอยู่เหมือนกัน ขอแค่คน ๆ นั้น ไม่เจ้าชู้ ไม่โลเล และกล้าที่เข้ามาหา เพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มีจังหวะดนตรีสนุกสนาน ๆ ฟังสบาย ๆ เต้นก็ได้ ร้องก็ดี จึงเป็นที่ชื่นชอบของใครหลาย ๆ คน

     แฟนน่ารัก – Olives

Olives MV เพลง แฟนน่ารัก

เป็นอีกเพลงฮิตของสาว ๆ วงโอลีฟที่เหมาะมากกับผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาอันหวานชื่น เพลง แฟนน่ารัก ก็เหมือนเพลงบอกเล่าเรื่องราวของความรู้สึกของคนที่คิดว่า ตัวเองโชคดีมาก ๆ ที่มีโอกาสได้พบเจอกับคนรักที่แสนดี ซึ่งคอยดูแล และห่วงใยกันเสมอ จนทำให้หัวใจไม่หงอยเหงาอีกต่อไป

คลิป แฟนน่ารัก – Olives Official MV [HD] โพสต์โดย คุณ GMMTV RECORDS สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม

     ใครนิยาม – Etc.

ETC

มีหลายคนพยายามอธิบาย และให้ความหมายของคำว่ารัก ใครนิยาม เป็นเพลงของคนอกหัก ที่เฝ้าถามว่าใครเป็นคนนิยามความหมายของความรักขึ้นมา เพราะถึงจะบอกว่า ควรมีความสุขเมื่อเห็นคนที่ตัวเองรักไปมีความสุขกับคนอื่น แต่ในความเป็นจริงแล้ว เรื่องนี้กลับทำได้ยาก เพราะความเจ็บปวดยังคงฝังอยู่ในใจ ทำให้ไม่อาจยอมรับนิยามเช่นนั้นได้

คลิป ใครนิยาม MV ETC BAND – PUSH [Official Music Video] โพสต์โดย คุณ TheETCBAND สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม

     แดนเนรมิต – Big Ass

Bigass

เพลง แดนเนรมิต เป็นเรื่องราวของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ และอยากให้อีกฝ่ายมั่นใจในความรู้สึกที่มอบให้ โดยเปรียบว่า แม้ว่าจะไม่มีเวทมนตร์เสกสิ่งที่เธอต้องการ แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด ขอแค่เธออยู่เคียงข้าง ก็พร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรค และทำทุกอย่างให้ดีขึ้น เพื่อให้เธอมีความสุขตลอดไป

 คลิป แดนเนรมิต – BIG ASS「Official MV」  โพสต์โดย คุณ Genierock สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอ

     แค่รู้ว่ารัก – Lipta

lipta

เพลง แค่รู้ว่ารัก เล่าเรื่องราวของคนที่เคยผิดหวังกับความรักมามากมาย จนบางครั้งก็รู้สึกกลัวที่จะเปิดใจอีก แต่เมื่อพบกับคนใครคนหนึ่งหัวใจกลับหวั่นไหวอีกครั้ง และไม่สามารถห้ามความรู้สึกนี้ได้ แม้ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่อย่างน้อยก็หวังว่าอีกฝ่ายคงเข้าใจ และไม่ห้ามกัน เพราะคิดว่าคงไม่อาจจะรักใครได้อีกแล้ว


คลิป แค่รู้ว่ารัก – Lipta [Official MV] โพสต์โดย คุณ LOVEiSCHANNEL สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม

     ให้รักมันโตในใจ – ณเดชน์ คูกิมิยะ

ญาญ่า-ณเดชน์ โชว์เสียง ร้องเพลงประกอบ ธรณีนี่นี้ใครครอง

จะไม่ให้ฮอตฮิตติดชาร์ตได้อย่างไร ในเมื่อพระเอกหนุ่มของเรื่องอย่าง ณเดชน์ คูกิมิยะ โชว์เสียงเพราะ ๆ ในเพลงประกอบละคร ธรณีนี่นี้ใครครอง ซึ่งไม่เพียงกระแสน้องนีกับพี่อาทิจจะฟีเวอร์เท่านั้น แต่เพลง ให้รักมันโตในใจ ก็มาแรงไม่แพ้กัน โดยเนื้อหาในเพลง พูดถึงความรักที่ต้องเก็บซ่อนในใจ แม้อีกฝ่ายจะไม่รู้ แต่ก็ขอรักอย่างนี้ต่อไป ให้ความรักเติบโตในใจ เหมือนต้นไม้ ที่ค่อย ๆ เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว

คลิป ให้รักมันโตในใจ – ณเดชน์ คูกิมิยะ โดย gmember.com

Muzu

     คนถูกทิ้ง – Muzu

คนที่มีประการณ์ถูกทิ้งมาก่อนน่าจะได้เรียนรู้ถึงความเจ็บปวดได้เป็นอย่างดี แต่ในเพลง คนที่ถูกทิ้ง ได้เล่าถึงสถานการณ์ที่แย่กว่านั้น เพราะคนที่เลิกรากันไปแล้ว กลับมาทำให้เจ็บปวดมากกว่าเดิม ด้วยการบอกให้เราไปหาคนใหม่ที่เหมาะสมกันมากกว่า ซึ่งการกระทำเช่นนั้นยิ่งเหมือนการตอกย้ำซ้ำลงในรอยแผลเดิม

 คลิป คนถูกทิ้ง – Muzu [Official MV] โพสต์โดย คุณ gmmgrammyofficial สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม

     คำยินดี – Klear

Klear

แม้ความรักจะไม่สมหวัง แต่ก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง เพลง คำยินดี ได้แสดงถึงมุมมองในอีกด้านหนึ่งของผู้ที่เจ็บปวดกับความรัก แต่ก็ไม่ยอมจมอยู่กับความทุกข์ และพร้อมที่จะแสดงความยินดี โดยการอวยพรให้อีกฝ่ายพบแต่ความสุขสมหวังไปตลอด

คลิป คำยินดี – Klear [Official MV] โพสต์โดย คุณ gmmgrammyofficial สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม


     เสียงที่เปลี่ยน – เบลล์ นันทิตา

เบลล์ นันทิตา

แม้จะไม่แสดงออกด้วยท่าทาง หรือคำพูด แต่เสียงที่เปลี่ยน ได้ให้ความหมายของ การรับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่าย ที่เผยออกมาจากแวว เหมือนรับรู้ได้ถึงเสียงจากหัวใจที่ซื่อตรงอยู่เสมอ และแม้ว่าจะต้องลงเอยอย่างไร ก็อยากให้อีกฝ่ายแสดงออกอย่างชัดเจน และอย่าปล่อยให้ความรู้สึกที่มีให้กันคลุมเคลือและค้าง ๆ คาๆ อยู่อย่างนี้

 คลิป Belle – เสียงที่เปลี่ยน (Official Music Video) โพสต์โดย คุณ sonybkk สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม

     คนข้าง ๆ – 25 Hours

25 hours mv เพลง คนข้างๆ

แม้ว่าชีวิตจะมีอุปสรรคมาขวางกั้นความรักระหว่างคนสองคน แต่ขอแค่มี คนข้าง ๆ ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดี โดยในเพลงนี้ ได้เอ่ยถึงช่วงเวลาที่คนสองคนได้อยู่เคียงข้างกันเสมอ และต่อให้มีอุปสรรคมากมายแค่ไหน ถ้าคนรักพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกัน โลกนี้ก็จะเต็มความสุข และความสดใส ตลอดไป

คลิป คนข้าง ๆ – 25 Hours โพสต์โดย คุณ BelieveRecordsTube สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม

    ใจกลางความรู้สึกดี ๆ – เอ๊ะ จิรากร

ae jirakorn

สำหรับเพลง ใจกลางความรู้สึกดี ๆ เป็นเพลงที่แฝงไปด้วยแง่คิด ว่าคนเราควรเปิดใจและมองไปรอบ ๆ กายบ้าง ซึ่งจะทำให้เห็นว่า ท่ามกลางหัวที่ว่างเปล่า ก็มีคนที่พร้อมจะเติมเต็มความรัก และลบช่องว่างในหัวใจนี้ โดยคน ๆ นั้น จะรอคอยจะกว่าจะพร้อมก้าวไปด้วยกัน เพราะแม้เวลาจะผ่านไป ก็ไม่อาจเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่ออีกฝ่ายได้

คลิป [MV]ใจกลางความรู้สึกดีดี – เอ๊ะ จิรากรโพสต์โดย คุณ werecordsgmm สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม

     สายลมแห่งรัก – เบน ชลาทิศ

สายลมมักจะพัดมาแล้วก็ผ่านไป ซึ่งเพลง สายลมแห่งรัก ได้เล่าถึงผู้ที่เคยเจ็บช้ำเพราะความรัก แต่ก็ยังคงเฝ้ารอให้ใครสักคนที่เข้ามาเติมเต็มความรู้สึกในหัวใจ และเมื่อได้เจอคน ๆ แล้ว แม้จะไม่แน่ใจว่าความรักนี้จะลงเอยเช่นไร แต่ก็หวังว่าความรักนี้จะมั่นคงตลอดไป และภาวนาให้สายลมไม่พัดเอาความรักนี้จากเหมือนที่ผ่านมา

คลิป สายลมแห่งรัก เบน ชลาทิศ Ost.กี่เพ้า CH.3 โพสต์โดย คุณ Ncontent MV สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม

     ถ้าไม่ฟังจะถามทำไม – นิว -จิ๋ว

นิว จิ๋ว MV เพลง ตัวจริงไร้ตัวตน

ความรักคือความเชื่อใจ แต่ในเพลง ถ้าไม่ฟังจะถามทำไม ได้เล่าถึง ความรักที่กำลังสั่นคลอน เนื่องจากอีกฝ่ายไม่เชื่อใจกัน แม้จะพยายามอธิบายแล้วว่าเรื่องจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น  แต่อีกฝ่ายกลับตัดสินใจเอาเอง โดยไม่ฟังเหตุผลใด ๆ ซึ่งหากคบกันแบบนี้ต่อไป หัวใจคงจะเจ็บปวด และทรมานจนแทบทนไม่ไหว 

คลิป ถ้าไม่ฟังจะถามทำไม – นิว – จิ๋ว โดย gmember.com

     ผ่านเลยไป – เสือโคร่ง feat. แป้งโกะ

tigerlive

บางครั้งคนเราก็มองอะไรไกลเกินไป เพลง ผ่านเลยไป เหมือนเพลงเตือนใจเล็ก ๆ ว่าคนเรามัวแต่ไขว่คว้าความรัก ที่อยู่ไกลเกินไป จริงอยู่บ้างครั้งอาจจะต้องรออย่างว่างเปล่า หรือคิดว่าความรักอาจจะต้องแลกด้วยความเจ็บปวดและความเสียใจ แต่การมองไกลเกินไป ก็อาจเป็นการปล่อยให้ความรักที่อยู่ใกล้ตัวผ่านเลยไปโดยไม่ทันได้รับรู้

คลิป MV.ผ่านเลยไป Ost.HOME (Official) โพสต์โดย คุณ SahamongkolfilmInt สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม

     ไก่ – เป้ อารักษ์

pae

เพลงแนว ๆ สวนกระแสเพลงรัก โดยในเพลง ไก่ ได้เล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของแม่ไก่ที่คิดว่าชีวิตตัวเองนั้นแสนเศร้า วัน ๆ ถูกกักขังอยู่คอกสี่เหลี่มยมเล็ก ๆ และมีหน้าที่แค่กินและออกไข่ ซ้ำยังต้องมองดูลูกของตัวเองถูกกินทั้งที่ยังไม่ทันได้เติบโต ขณะหากตัวเองหมดหน้าที่ลงแล้วก็คงไม่เป็นพ้นกลายเป็นอาหาร ดังนั้นหากเกิดชาติหน้าถ้าได้มนุษย์ก็คงจะหันเอาคืนในสิ่งที่เคยถูกทำบ้าง

  คลิป เป้ อารักษ์ – ไก่ (Official MV) โพสต์โดย คุณ BelieveRecordsTube สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม

      ถึงเวลา – Lomosonic

25 เพลงไทยสุดฮิต ประจำปี 2555

แม้หัวใจจะเคยพ่ายแพ้ หรือเจ็บช้ำ แต่สักวันจะตื่นขึ้นมา เพลง ถึงเวลา มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนที่กำลังเจ็บปวดกับความรัก แต่เขาได้ตัดสินใจที่จะทิ้งความพ่ายแพ้ และความผิดหวังนั้นไว้เบื้องหลัง ก่อนก้าวเดินไปข้างหน้า โดยมองว่าเรื่องราวเก่า ๆ ที่ผ่านไปนั้น เป็นประสบการณ์สอนใจที่ดี เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเจ็บช้ำในแบบเดิม ๆ อีกต่อไป

คลิป LOMOSONIC – ถึงเวลา… (Wake) [Official Music Video] โพสต์โดย คุณ SmallroomOfficialสมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม
Leave a comment »

เกร็ดความรู้… จริงหรือไม่

จริง/ไม่จริง  มาอ่านกันนะครับ

1. ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้ จริงหรือ 

เฉลย 
จริง โดยใช้ไข่ขาว มาทาที่น้ำร้อนลวกให้ทั่วทิ้งไว้จนแห้ง ไปเอง แล้วรอสักพักใหญ่ๆ จึงล้างออกจะไม่มีรอยแดง หรือพองเลย ข้อสำคัญ ก่อนทาไข่ขาวอย่าให้ถูกน้ำเย็นหรือของอื่นเลย และอย่าไปแกะ หรือเกาตอนที่ใกล้จะแห้ง เพราะจะทำให้หนังถลอก 

2. ยาหม่องสามารถใช้ขจัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้ จริงหรือ 

เฉลย 
จริง โดยการใช้ยาหม่องถูตรงยางเหนียวๆ ของหมากฝรั่งไปมา ไม่นานยางของหมากฝรั่งก็จะหลุดออกหมด แล้วจึงนำผ้าไปซักตามปกติ

3. ใส่หลอดในขวดซอสมะเขือเทศจะทำให้เทออกง่าย จริงหรือ 

เฉลย 
จริง โดยการใส่หลอดลงไปให้ลึกถึงก้นขวด เพื่อให้อากาศสามารถแทรกผ่าน เข้าไปในขวดได้ แล้วเทซอสมะเขือเทศ ก็จะไหลออกมาง่ายขึ้น 

4. ถุงน่องแช่น้ำเกลือช่วยให้ถุงน่องไม่ขาดง่าย จริงหรือ 

เฉลย 
จริง โดยการนำเกลือ 2 ถ้วยผสมกับน้ำ 1 แกลอน แช่ถุงน่องใหม่ไว้นาน 3 ชั่วโมง แล้วล้างด้วยน้ำเย็น ยกถุงน่องขึ้น มาตากให้น้ำหยดจนแห้ง ก็จะทำให้ถุงน่องคงสภาพ และเหนียวทนนาน 

5. มันฝรั่งกำจัดกลิ่นปลาร้าติดมือได้ จริงหรือ 

เฉลย 
ไม่จริง แต่มันฝรั่งสามารถกำจัดกลิ่นหัวหอมติดมือได้ โดยการนำมันฝรั่งที่ปอกแล้ว มาถูมือที่มีกลิ่นหัวหอมติดอยู่ กลิ่นหัวหอมก็จะค่อยๆ จางหายไป 

6. พริกแห้งใช้ไล่แมลงวันได้ จริงหรือ 

เฉลย 
จริง เวลาตากของแห้งไว้ จะมีแมลงวันมาตอม ให้เอาพริกแห้ง 5 – 6 เม็ด เสียบไว้รอบกระด้ง ไอร้อนของพริก จะทำให้แมลงวันไม่กล้าเข้าใกล้ 

7. เบียร์ช่วยคลายเกลียวขึ้นสนิมได้ 

เฉลย 
จริง ให้รินเบียร์ลงไปบนเกลียวขึ้นสนิมนิดหน่อย รอ 2-3 นาที ความเป็นกรดของเบียร์ จะช่วยขจัดสิ่งสกปรก และเศษสนิม ทำให้เกลียวหมุนเปิดได้ง่ายขึ้น 

8. เอาผ้าไหมแช่ช่องแข็งจะทำให้รีดง่าย จริงหรือ 

เฉลย 
จริง การรีดผ้าไหม ควรใช้ไฟอ่อนๆ เพราะผ้าไหมจะไหม้เกลียม หรือเป็นสีเหลืองได้ง่าย แต่ถ้าผ้าไหมยับมาก ก่อนรีดควรฉีดพรมน้ำยาให้ทั่ว แล้วพับใส่ถุงพลาสติก นำไปแช่ในช่องแข็งของตู้เย็น ประมาณ 10 -15 นาที แล้วจึงนำออกมารีด จะทำให้รีดผ้าไหมได้ง่าย และเรียบยิ่งขึ้น 

9. นำเหรียญสลึงใส่แจกันช่วยให้ดอกไม้ไม่เหี่ยวเฉาได้ จริงหรือ 

เฉลย 
จริง โดยให้หย่อนเหรียญสลึงลงไปในแจกัน ส่วนผสมที่เป็นทองแดงในเหรียญ จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุให้ดอกไม้เหี่ยวเฉา 

10. ใบฝรั่งช่วยดูดกลิ่นได้ จริงหรือ 

เฉลย 
จริง โดยให้นำใบฝรั่งมาตำให้ละเอียดคั้นเอาแต่น้ำ แยกกากใบออก น้ำมันหอมระเหยที่ได้ จะทำหน้าที่ดับกลิ่น ส่วนกากใบที่ได้ให้นำไปวางไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อช่วยดูดกลิ่นได้ 

ชุดคำถามที่ 2 หมวดกินเพื่อสุขภาพ 

1.
กินน้ำมะนาวปั่นสามารถแก้อาการเมาค้างได้ จริงหรือ 

เฉลย 
ไม่จริง แต่แก้อาการเมาค้างได้โดยการดื่มน้ำกล้วยปั่นกับนมและน้ำผึ้ง เพราะกล้วยจะทำให้กระเพาะของเราสงบลง ส่วนน้ำผึ้งจะเป็นตัวช่วยหนุนเสริมปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดที่หมดไป ในขณะที่นมก็ช่วยปรับระดับของเหลวในร่างกายของเรา ทำให้อาการเมาหายไปได้ 

2.
เมื่อเป็นไข้ไม่ควรกินฝรั่ง จริงหรือ 

เฉลย 
จริง เพราะในฝรั่งมีแร่โพแทสเซียมสูง เมื่อเวลาเป็นไข้ร่างกายจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น การกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงจะส่งผลให้เกิดอาการชักได้ 

3.
มันฝรั่งช่วยลดความดันโลหิตให้ต่ำลงได้ จริงหรือ 

เฉลย 
จริง เพราะในมันฝรั่งมีสารเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ชื่อว่า คูคัวไมน์ส มีสรรพคุณในการควบคุมความดันโลหิตให้ต่ำลง และมันยังรักษาโรคที่ลึกลับที่เรียกว่า โรคนอนหลับ ได้อีกด้วย 

4.
การกินเนยก่อนนอนทำให้นอนหลับสนิทขึ้น จริงหรือ 

เฉลย 
จริง เพราะในเนยมี กรดอมิโน ที่มีชื่อว่า ทริปโตพัน ซึ่งมีสรรพคุณช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย และสะกดให้หลับได้สนิทดีขึ้น 

5.
กินส้มช่วยแก้อาการเซ็งได้ จริงหรือ 

เฉลย 
จริง การรับประทานส้มโดยปอกเปลือกเองจะมีกลิ่นส้มที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย และวิตามินซีที่ร่างกายได้รับในจำนวนที่เพียงพอ ช่วยให้สมองหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้คลายความเครียดลงได้ดีออกมาด้วย 

6.
การกินช็อคโกแล๊ตช่วยแก้ไอได้ จริงหรือ 

เฉลย 
จริง เพราะ โกโก้ที่ใช้ทำช็อคโกแล๊ตมีสารที่ชื่อว่า ธีโอโบรไมน์ จะไปออกฤทธิ์ที่เส้นประสาทชื่อ เวกัสเนอร์ฟ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการไอ ทำให้สามารถหยุดอาการไอเรื้อรังอย่างได้ผล 

7.
การกินบ๊วยช่วยเพิ่มกำลังได้ จริงหรือ 

เฉลย 
จริง เพราะ การที่คนเรามีอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย เพราะกรดในเลือดสูง ร่างกายไม่สามารถปรับดุลความเป็นด่างได้ทัน แต่บ๊วยมีความเป็นด่าง Ph 7.35 ใกล้เคียงกับเลือดคนเรา จึงช่วยถ่วงดุลความเป็นด่างได้ และยังมีโปรตีน เกลือแร่ และสารอาหารจำเป็นอยู่มากอีกด้วย 

8.
การกินอาหารมื้อเช้าช่วยป้องกันความจำเสื่อมได้ จริงหรือ 

เฉลย 
จริง เพราะ เลือดตอนเช้าจะแข็งตัวง่ายกว่าปกติ จึงมีโอกาสที่หลอดเลือดอุดตันมากขึ้น สารอาหาร ไปเลี้ยงสมองได้น้อยลง สมองจึงค่อยๆ เสื่อม

 

 

Leave a comment »

วิทยาศาสตร์พาเพลิน!!

วิทยาศาสตร์น่ารู้

 วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ทำไมพริกจึงเผ็ด ?

ความเผ็ดร้อนเกิดจากกรดชนิดหนึ่งเรียกว่าแคปไซซิน ซึ่งอยู่ที่ผิวด้านในของฝักพริก หลายคนเข้าใจผิดว่าเม็ดพริกก็เผ็ดเหมือนกัน ทั้งที่ตามจริงไม่มีแคปไซซินเลย อย่างไรก็ตามกรดชนิดนี้กระจายอยู่ในยวงที่มีเม็ดพริกติดอยู่ เมื่อแกะเม็ดพริกออก เนื้อพริกในส่วนนี้ก็จะติดมาด้วยและทำให้เผ็ดน้อยลง แม้แคปไซซินจะให้รสเผ็ดถึงใจก็ตาม พริกแต่ละเม็ดมีกรดชนิดนี้อยู่เพียงร้อยละ 0.1 เท่านั้น


ทำไมรอยฟกช้ำจึงมีสีคล้ำดำเขียว ?

เมื่อร่างกายเราถูกกระแทกหรือถูกตีอย่างแรงที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง จะทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณนั้นแตก เลือดจะไหลซึมออกมานองอยู่ใต้ผิวหนัง ทำให้ผิวหนังปูดออก บริเวณที่เลือดไหลนองนี้อยู่ลึกถัดไปจากหนังกำพร้าชั้นใน ถ้าถูกกระแทกใหม่ ๆ จะเป็นรอยแดงจาง ๆ เมื่อผ่านวันไปจะมีสีคล้ำขึ้น การที่เราเห็นเป็นสีคล้ำเขียวก็เพราะแสงที่ส่องกระทบรอยฟกช้ำนั้นสะท้อนมาเข้าตาเรา ก่อนที่แสงจะมาเข้าตาเรา แสงจะต้องผ่านชั้นต่าง ๆ ของผิวหนัง กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อบริเวณนั้นจะดูดซับแสงสีแดงไว้ ส่วนแสงสีน้ำเงินถึงแสงสีม่วงจะไม่ถูกดูดซับ เราจึงเห็นเป็นสีม่วงคล้ำบริเวณนั้น ยิ่งรอยฟกช้ำขยายตัวลึกเข้าไปมากเพียงใด แสงก็จะถูกดูดซับมากขึ้น เราก็จะยิ่งเห็นรอยฟกช้ำคล้ำมากขึ้น ร่างกายจะพยายามกำจัดเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวที่ถูกทำลายแล้ว รวมทั้งชิ้นส่วนเซลล์ที่แตกหลุดออกมา เม็ดเลือดแดงจะสลายตัวมีสีซีดลงจนเหลือง และสุดท้ายเม็ดเลือดขาวจะมากลืนกินสิ่งเหล่านี้ เพื่อทำความสะอาด ในที่สุดเนื้อเยื่อบริเวณนั้นก็จะเข้าสู่สภาพเดิม

 

บาดแผลหายได้อย่างไร ?

ขณะที่เรากำลังใช้มีด บางครั้งอาจจะเผลอทำมีดบาดตัวเอง แต่ทันทีทันใดนั้น ร่างกายของเราก็จะเริ่มซ่อมแซมบาดแผลที่เกิดขึ้นทันที สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ? ภายในเวลาไม่กี่นาที ปลายเส้นเลือดที่ขาดก็ถูกหยุดด้วย เกล็ดเลือด ( platelets ) และเส้นใยโปรตีนที่เรียกว่า ไฟบริน ( fibrin ) เลือดที่ออกมาอยู่ในแผลก็จะแข็งตัวกลายเป็นสะเก็ดคลุมแผลอยู่ร่างกายเริ่มส่งเลือดมายังบริเวณบาดแผลเพิ่มขึ้น เม็ดเลือดขาวที่มากับกระแสเลือดก็จะคอยฆ่าพวกเชื้อโรคที่บุกรุกเข้ามา คอยจับทำลายพวกเซลล์ที่ตายแล้วและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ขณะเดียวกัน เซลล์ชั้นนอกสุดของผิวหนัง ( epidermal cell ) ก็จะแบ่งตัว และเคลื่อนที่จากขอบแผลทั้งสองข้างเข้ามาบรรจบกันใหม่ตรงกลายภายใต้สะเก็ดเลือด บาดแผลก็จะถูกคลุมด้วยชั้นเซลล์เหมือนเดิม เส้นเลือดในบริเวณนั้นจะเจริญแทงเข้ามายังบาดแผลเพื่อนำออกซิเจนและอาหารมาเลี้ยง เซลล์ที่เรียกว่า ไฟโบรบลาสต์ ( fibroblast ) จะแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างเนื้อเยื่อมาเสริมบริเวณบาดแผลให้เต็มโดยการผลิต คอลลาเจน ( collagen ) ซึ่งเป็นเส้นใยที่มีความเหนียว ทำให้บาดแผลมีความแข็งแรง ขณะเดียวกันไฟโบรบลาสต์จะหดตัว ทำให้บาดแผลสองข้างชิดกันเข้ามามากขึ้น ปลายเส้นประสาทที่ขาดก็จะค่อย ๆ สอดเข้าไปในแผลเพื่อให้ความรู้สึกบางส่วนของบริเวณนั้นกลับคืนมา เส้นเลือดต่าง ๆ ก็จะงอกเข้าหากันจนประสานกันเป็นร่างแหอยู่ภายในบาดแผล ในที่สุด สะเก็ดเลือดบนแผลก็หลุดออกไป ผิวหนังก็กลับมาประสานกันเหมือนเดิม เนื้อเยื่อภายใต้นั้นก็จะหนาแน่นไปด้วยไฟโบรบลาสต์และเส้นใยคอลลาเจน ซึ่งจะค่อย ๆ เรียงตัวให้อยู่ในแนวที่รับความตึงเครียดได้ดีที่สุด เพื่อให้บาดแผลที่หายแล้ว มีความแข็งแรงเหมือนเดิม

 

กำหนดเพศได้ด้วยอุณหภูมิ

นักชีววิทยาชาวอเมริกันได้ค้นพบความลับของวงจรชีวิตของจระเข้แอลลิเกเตอร์ คือแอลลิเกเตอร์สามารถกำหนดเพศของลูกน้อยได้ด้วยอุณหภูมิเพียงอย่างเดียว หากไข่ของมันถูกเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 86 องศาฟาเรนไฮต์ ในระหว่างสัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของการฟักไข่ ไข่เหล่านี้จะฟักออกเป็นตัวเมียทั้งหมดและไข่ที่ถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 94 องศาฟาเรนไฮต์ จะฟักออกมาเป็นตัวผู้ทั้งหมด ส่วนไข่ที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 86-94 องศาฟาเรนไฮต์ จะฟักเป็นทั้งตัวผู้และตัวเมีย นักวิจัยได้เริ่มสังเกตเห็นความลับนี้จากการเฝ้าดู เขาพบว่าจระเข้ที่วางไข่ในหนองบึงเฉอะแฉะเย็นชื้น ไข่จะฟักเป็นตัวเมีย ส่วนไข่ที่วางบนฝั่งที่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงจะออกมาเป็นตัวผู้ ปริศนาที่ว่าทำไมอุณหภูมิจึงกำหนดเพศได้ นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าขณะที่อุณหภูมิสูนั้นตัวอ่อนจะใช้ไข่แดงหมดไปอย่างรวดเร็วจนเหลืออาหารน้อยไม่เพียงพอแก่การพัฒนาไข่เป็นเพศเมีย

 

ประโยชน์ของฟ้าแลบ

สถานีกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาประมาณไว้ว่า ในระยะเวลา 1 ปี ฟ้าแลบทำให้ไนโตรเจนตกลงมายังพื้นดิน 2 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่ เมื่อคิดทั้งโลกจะมีไนโตรเจนตกลงมายังโลกถึง 770 ล้านตันต่อปี ในระหว่างที่เกิดฟ้าแลบ พลังงานบางส่วนจากฟ้าแลบจะทำให้ไนโตรเจนทำปฏิกิริยาเคมีกับออกซิเจนเกิดเป็นสารประกอบไนโตรเจนมอนอกไซด์ (NO) สารประกอบนี้มีไนโตรเจน 1 อะตอม และออกซิเจน1 อะตอม มันจะดูดออกซิเจนอีก 1 อะตอมเพิ่มเข้าไป และกลายเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)ซึ่งละลายได้ในน้ำฝนกลายเป็นกรดดินประสิว (HNO3) ตกลงมายังพื้นโลก เมื่อกรดดินประสิวรวมตัวกับสาร เมื่อกรดดินประสิวรวมตัวกับสารเคมีอื่น ๆ จะได้เป็นเกลือไนเตรตซึ่งเป็นอาหารที่ดีของพืช ดังนั้น ถึงคนขวัญอ่อนจะไม่ค่อยชอบฟ้าแลบนัก แต่ก็ควรทำใจสักนิดให้ชอบสักหน่อยเพราะมีผลดีต่อชาวนาที่ผลิตพืชผักผลไม้มาให้เรากินอยู่ทุก ๆ วัน

เสียงเพลงทำให้แก้วแตกได้จริงหรือ ?

การร้องเพลงด้วยเสียงสูง ๆ เป็นเวลานานสามารถทำให้แก้วแตกได้ไม่ใช่เรื่องพูดเล่น แท้จริงแล้วเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติซึ่งเรียกว่าเกิด “กำทอน (resonance) ” ของเสียง คือ เกิดการแทรกสอดของคลื่นเสียงแบบเสริมกัน เพื่อให้เข้าใจในเรื่องนี้ง่ายขึ้น ลองนึกถึงเวลาเราไกวชิงช้าได้จังหวะเหมาะ ๆ พอดี ชิงช้าจะยิ่งไกวสูงขึ้น แต่ถ้าไกวชิงช้าผิดจังหวะจะทำให้ชิงช้าไกวเบาลง เนื่องจากแรงที่ผิดจังหวะไปหักล้างกับการเคลื่อนไหวของชิงช้าเสียหมด แก้วก็เช่นเดียวกัน แก้วแต่ละใบจะมีการสั่นสะเทือนด้วยความถี่เฉพาะตัว ถ้าลองใช้ดินสอเคาะแก้วใบใดจะได้ยินเสียงเหมือนเดิมทุกครั้ง คลื่นเสียงจากนักร้องทำให้แก้วสั่นสะเทือนได้เช่นกัน ถ้าความถี่ของเสียงไม่พอดีก็จะหักล้างกับการสั่นสะเทือนของแก้ว แต่ถ้านักร้องสามารถปรับความถี่ของเสียงได้พอเหมาะกับการสั่นสะเทือนของแก้วจะทำให้แก้วสั่นแรงขึ้นจนแตกได้

ทำไมคนเราจึงดื่มน้ำทะเลไม่ได้ ?

นกทะเลและสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดจะมีต่อมพิเศษสำหรับถ่ายเกลือออกจากร่างกายโดยเฉพาะนกนางนวลสามารถดื่มน้ำทะเลได้ถึง 10% ของน้ำหนักตัว และสามารถกำจัดเกลือที่มีมากเกินไปได้ภายในเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเท่านั้น ถ้ามนุษย์จำเป็นต้องดื่มน้ำทะเลในสัดส่วนเท่านกคือ 2 แกลลอน ( 7.56 ลิตร )น้ำจะถูกดูดออกจากร่างกายเนื่องจากความพยายามที่จะกำจัดเกลือที่มีมากเกินไปออกจากร่างกาย ไม่มีสัตว์ชนิดใดมีเกลือสะสมอยู่ในร่างกายได้เกินร้อยละ 0.9 เกลือที่มีมากเกินกว่าปริมาณนี้ จะถูกขับออกมากับปัสสาวะ ไตของมนุษย์ไม่สามารถกำจัดเกลือที่มีอยู่ในปัสสาวะได้เกินกว่าร้อยละ 2.2 ดังนั้น มนุษย์จึงไม่สามารถดื่มน้ำทะเลซึ่งมีเกลือผสมอยู่ถึงร้อยละ 3.5 ได้ ม้าสามารถกำจัดเกลือที่มีอยู่ในปัสสาวะได้เพียงร้อยละ 1.5 เนื่องจากไตไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ม้าจึงไม่สามารถดื่มน้ำกร่อยซึ่งมนุษย์สามารถบริโภคได้

ทำไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้า ?

แท้จริงแล้วท้องฟ้าเองไม่มีสี แสงสีฟ้าที่เห็นเกิดจากสีฟ้าที่มีอยู่ในแสงอาทิตย์ โฟตอนของแสงสีฟ้ามีพลังงานมากกว่าโฟตอนของแสงสีอื่น จึงทำให้มันชนอะตอมอื่นออกไปได้มากกว่าและเคลื่อนลงต่ำมาเข้าตาเรา ดังนั้นเมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้า เราเลยเห็นโฟตอนแสงสีฟ้ามาก ทำให้เห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้า แต่สีของดวงอาทิตย์ขณะลับขอบฟ้าไม่ได้เป็นสีฟ้า เพราะเมื่อดวงอาทิตย์ลดต่ำลง เราจะเห็นแสงอาทิตย์ส่องเป็นมุมผ่านฝุ่นสกปรกในอากาศ ฝุ่นละอองเหล่านี้จะสะท้อนโฟตอนสีฟ้าส่วนใหญ่ออกไปก่อนที่แสงจะมาเข้าตาเรา จึงทำให้เราเห็นท้องฟ้าเป็นสีส้ม ๆ แดง ๆ

รูปทรงที่แท้จริงของรุ้งกินน้ำ

เวลามองดูรุ้งกินน้ำ เคยคิดไหมว่ารุ้งกินน้ำมีรูปร่างที่แท้จริงเป็นอย่างไร ? เมื่อแสงแดดกระทบละอองน้ำจะหักเหออกมาเป็นแสง 7 สี อย่างที่เรารู้กันอยู่นั้นรุ้งจะมีรูปร่างเป็นวงกลม ขณะที่เรายืนอยู่ที่พื้นแสงที่หักเหเข้าสู่ตาเราจะมีลักษณะเป็นรูปกรวย โดยมีตาของเราเป็นจุดยอดของกรวยและมีตัวรุ้งกินน้ำเป็นเส้นรอบวงของฐานกรวยคือสีแดง ทิศทางของแสงที่หักเหเข้าสู่ตาจะทำมุม 42 องศากับแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบละอองน้ำพอดิบพอดี ส่วนแสงอื่น ๆ จะอยู่ถัดจากสีแดงเข้าไป ภายในมุมก็จะน้อยลงไปตามลำดับถ้าอย่างนั้น ทำไมเราไม่เห็นรุ้งเป็นวงกลมล่ะ ? คำตอบก็คือ เห็นได้ ถ้าเราขึ้นไปดูรุ้งบนอากาศอย่างเช่นในเครื่องบิน การที่เราอยู่บนอากาศละอองน้ำทั้งที่อยู่เหนือและใต้ตัวเราจะช่วยกันหักเหแสงให้เราเห็นรุ้งเป็นวงกลมได้ แต่ตอนที่เราอยู่บนพื้นดินมีแต่ละอองน้ำส่วนเหนือเราเท่านั้นที่หักเหแสงเราจึงเห็นรุ้งเป็นเส้นโค้งเท่านั้น

เคล็ดลับการเลี้ยวโค้ง

เวลาที่เซียน BMX หรือโมโตครอสจะทิ้งโค้ง คุณคงสังเกตเห็นว่าตอนแรกเขาจะหักออกในด้านตรงข้ามกับโค้งนิดหน่อยแล้วจึงหักเข้าโค้ง และในขณะเลี้ยวโค้งรถจะเอียงไปในทิศทางที่ต้องการเลี้ยว ซึ่งพร้อม ๆ กันนั้นเองแรงเหวี่ยงจากการเลี้ยวก็จะเหวี่ยงคนขับให้ออกไปทางด้านตรงข้ามกับทิศที่ต้องการจะเลี้ยว การเลี้ยวโดยหักหน้ารถออกทางด้านตรงข้ามก่อนนั้นมีโมเมนตัมผลักล้อหน้า ทำให้รถเอียงไปในทางที่ต้องการเลี้ยวได้ง่ายขึ้น ตามกฎของโมเมนตัมเชิงมุมแสดงให้เห็นว่าล้อหน้าที่หมุนเร็วจี๋อยู่นั้นทำหน้าที่เสมือนไจโจสโคป ซึ่งจะมีแรงต้านการบิดตั้งต้นเนื่องจากการหักเลี้ยวครั้งแรก เมื่อหักออกจากโค้งก่อนแรงต้านที่ว่านี้จะส่งไปในทิศทางที่เราจะเลี้ยวพอดีทำให้เราหักเลี้ยวกลับเข้าโค้งได้ดีขึ้น ถ้าเราหักเข้าโค้งโดยไม่หักออกก่อนจะเป็นอย่างไร ? เราก็ต้องเอียงตัวแรงขึ้นเพื่อให้รถเอียงเข้าโค้ง แรงไจโรสโคปิกก็จะต้านการเลี้ยวทำให้คนขับต้องหักรถกลับเร็วขึ้นเพื่อไม่ให้รถล้ม ยิ่งรถวิ่งเร็วเท่าใดปรากฏการณ์นี้จะชัดยิ่งขึ้น ในการเลี้ยวแนวล้อหน้าและหลังจะไปตามกันโดยล้อหน้าจะต้องกว้างกว่าล้อหลังเมื่อล้อหน้ากลับตั้งตรงการเลี้ยวก็จะสิ้นสุดลง ถ้าเอียงตัวมากไปรถจะล้มอย่างแน่นอน

ทำไมเราจึงปวดฟัน ?

ครั้งหนึ่งในชีวิตของเราคงต้องเคยปวดฟันบ้างเป็นแน่ โดยเฉพาะถ้ามีฟันผุอยู่เวลารับประทานของหวานจะปวดฟันจนน้ำตาไหลทีเดียว รู้ไหมว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ? ก่อนจะอธิบายสาเหตุของการปวดฟัน เราลองมาทำการทดลองนี้ก่อน นำหัวผักกาดมาหัวหนึ่ง เจาะตรงกลางให้เป็นโพรง จากนั้นเทน้ำตาลข้น ๆ ลงไปในโพรงแล้วปิดด้วยจุกคอร์กที่มีหลอดแก้วกลวงเสียบอยู่ นำหัวผักกาดนี้แช่ลงในอ่างน้ำ สักครู่หนึ่งจะเห็นน้ำในอ่างซึมผ่านเนื้อหัวผักกาดเข้าไปในโพรงที่มีน้ำตาลอยู่ ปรากฏการณ์ที่น้ำซึมผ่านเนื้อเยื่อไปยังน้ำตาลซึ่งมีความเข้มข้นสูงกว่านี้เรียกว่า ออสโมซิส (OSMOSIS) น้ำจะซึมไปเรื่อย ๆ จนระดับความกดดันที่ผิวทั้งสองข้างของเนื้อเยื่อเท่ากัน ระดับน้ำในหลอดแก้วกลวงจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามแรงดันออสโมซิส จากการทดลองนี้สามารถนำมาอธิบายเรื่องการปวดฟันได้เป็นอย่างดี สมมติว่าหัวผักกาดที่มีโพรงนั้นเป็นฟันผุ เมื่อเรารับประทานของหวาน น้ำตาลจะไปขังอยู่ในรูของฟัน ทำให้เกิดการออสโมซิสของน้ำจากประสาทฟันเข้าสู่โพรงฟัน และทำให้เกิดแรงกดดันออสโมซิสขึ้นที่ฟันซี่นั้น ความกดดันนี้เองทำให้เราปวดฟัน วิธีแก้ปวดก็คือไปอุดฟันหรือถอนฟันซี่นั้น

ของหวานทำให้ฟันผุได้อย่างไร ?

น้ำตาลทำให้เกิดโรคฟันผุและโรคเหงือก แต่ปริมาณยังสำคัญน้อยกว่าจำนวนครั้งที่รับประทานเข้าไป ฉะนั้นการประนีประนอมระหว่างการตามใจตัวเองกับการป้องกันฟันผุก็คือ พยายามลดการรับประทานขนมหวานให้เหลือเพียงวันละครั้งเดียว น้ำตาลธรรมดาหรือซูโครส (sucrose) เป็นอาหารโปรดของ “แบคทีเรียที่ทำให้ฟันผุ” ซึ่งเราได้ยินเสมอ ๆ ในโฆษณายาสีฟันยี่ห้อต่าง ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เมื่อแบคทีเรียพบซูโครสในอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆจะสร้างสารเหนียวเรียกว่า เด็กซ์แทรน (dextrans) ซึ่งเกาะติดแน่นกับฟัน แบคทีเรียนี้จะเติบโตและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วจนมีขนาดใหญ่กลายเป็นแผ่นคราบบนตัวฟันหรือพลัก (plague) แบคทีเรียชนิดอื่นจะเข้าไปอาศัยอยู่ในพลัก และเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นกรด กรดจะทำลายเคลือบฟันจนหมดสิ้น ต่อจากนั้นก็จะทำลายแคลเซียมภายในฟันและทำให้ฟันโบ๋เป็นโพรง แบคทีเรียที่ทำให้เกิดกรดนี้ จะเริ่มต้นทำงานเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากการรับประทานน้ำตาลเข้าไปและเมื่อเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วการสร้างกรดก็มักจะดำเนินต่อไปอีกนาน ดังนั้นฟันผุจึงมักเกิดขึ้นภายหลังจากรับประทานขนมหวานเข้าไปนานแล้ว นี่เป็นคำอธิบายว่า ทำไมการรับประทานขนมหวานบ่อย ๆ ถึงทำให้ฟันผุ นอกจากพลักจะเป็นศัตรูสำคัญของฟันแล้ว ยังทำอันตรายต่อเหงือกและกระดูกที่ยึดฟัน เริ่มด้วยการสะสมพลักบนตัวฟันและรอบ ๆ แนวเหงือก แบคทีเรียที่อยู่ในพลักจะทำให้เกิดสารเคมีที่ทำให้เกิดความระคายเคืองแก่เหงือกและทำให้เลือดออก เมื่อเวลาผ่านไปแบคทีเรียที่อยู่ใกล้ส่วนนอกของฟันมากที่สุดจะตายกลายเป็นหินปูนที่เกาะรอบตัวฟัน ซึ่งจะถูกปกคลุมด้วยชั้นของพลัก ที่มีแบคทีเรียที่มีชีวิตอยู่อีกทีหนึ่ง ต่อมาเส้นใยที่เชื่อมต่อเหงือกกับฟันจะมีแบคทีเรียอาศัยอยู่เต็มไปหมด ในที่สุดก็จะทำลายกระดูกฟันที่ยึดฟันทำให้ฟันโยก ในภาวะนี้ฟันจะผุและติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่าย อาการที่เห็นบ่อยที่สุดก็คือ เหงือกบวมและเลือดออกง่าย พลักเป็นโรคที่ซ่อนตัวอยู่ เนื่องจากโปร่งใสและไม่มีสี นอกจากกรณีที่เป็นชั้นหนามาก ๆ จึงมองเห็นเป็นแผ่นสีขาว ๆ เมื่อทันตแพทย์กำจัดพลักและหินปูนที่เกาะตามไรฟันออกหมดแล้ว เราอาจป้องกันไม่ให้เกิดได้อีกโดยแปรงฟันเป็นประจำ กล่าวคือกำจัดแผ่นคราบที่เกาะอยู่รอบนอกฟันทุกซี่อย่างน้อยที่สุดวันละหนึ่งครั้ง ถ้าจะให้ดีควรเป็นเวลาก่อนเข้านอน ทันตแพทย์แนะนำให้แปรงฟันให้ทั่วอย่างถูกวิธี และใช้เส้นใยไนล่อนที่เรียกว่า เดนทอลฟลอสส์ (dental floss) หรือไหมขัดซอกฟันทำความสะอาดตามซอกฟัน เท่านี้คุณก็จะยิ้มได้อย่างสดใส

ทำไมคนกินหญ้าไม่ได้ ?

วัว ควาย และม้า ล้วนแต่กินหญ้ากินฟางกันได้ ปลวกก็กินไม้ได้ แต่คนเราเห็นจะอดตายแน่ถ้าถูกบังคับให้กินแต่หญ้าแต่ฟาง แท้จริงแล้วอาหารประเภทแป้งที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ ก็มีโครงสร้างทางเคมีย่อยๆเหมือนกับเซลลูโลสที่เป็นส่วนประกอบหลักของหญ้า ฟาง และไม้ คือทั้งแป้งและเซลลูโลสนั้นเป็นสายยาว ๆ ของน้ำตาลกลูโคสเหมือนกันแต่วิธีการต่อและเรียกตัวของกลูโคสแต่ละโมเลกุลต่างกัน การย่อยแป้งและเซลลูโลสต้องอาศัยน้ำย่อยหรือเอนไซม์ ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดพิเศษ น้ำย่อยของคนเราย่อยได้เฉพาะแป้งเท่านั้น ทั้งนี้เป็นเพราะการทำงานของน้ำย่อยต้องอาศัยรูปร่างของโมเลกุลสารที่จะถูกย่อยด้วย ถ้าหากสารดังกล่าวมีโมเลกุลที่รูปร่างเหมาะสมกับน้ำย่อยจึงจะย่อยได้ ส่วนแป้งและเซลลูโลสโมเลกุลต่างกัน น้ำย่อยสำหรับแป้งจึงไม่อาจย่อยเซลลูโลสได้ สัตว์ที่กินหญ้า ฟาง และพืชอื่น ๆ เป็นอาหารก็ย่อยเซลลูโลสไม่ได้เช่นกัน แต่ในทางเดินอาหารของสัตว์เหล่านี้มีจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างน้ำย่อยออกมาย่อยเซลลูโลสให้แตกตัวเป็นกลูโคสได้ ดังนั้น สัตว์จึงได้กลูโคสจากการย่อยของจุลินทรีย์เป็นอาหาร ในขณะที่จุลินทรีย์ก็ได้อาหารและที่อยู่อันสุขสบายในทางเดินอาหารของสัตว์ นับเป็นภาวะที่ต้องพึ่งพากันอย่างเหมาะสมทีเดียว

ทำไมกระเพาะอาหารจึงไม่ย่อยตัวเอง ?

กระเพาะอาหารเป็นอวัยวะมหัศจรรย์ที่ย่อยอาหารทุกชนิดที่เรารับประทาน แต่ทำไมกระเพาะถึงไม่ย่อยตัวเอง น้ำย่อยเมื่อขับออกมาจะทำลายเซลล์บริเวณกระเพาะบ้าง แต่กระเพาะก็สามารถสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนได้เรื่อย ๆ ในเวลาเพียง 3 วันสามารถสร้างเซลล์ได้ถึง 500,000 เซลล์ ถ้ามีน้ำย่อยในกระเพาะมากเกินไป ก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้ กระเพาะอาหารมีวิธีป้องกันตัวเอง โดยมีชั้นเนื้อเยื่อที่เรียกว่า ชั้นแกสตริกมิวโคซา มาคลุมอยู่ส่วนประกอบในน้ำย่อย มี เปปซิน เป็นเอนไซม์ย่อยโปรตีนกับกรดเกลือ (HCI) เอนไซม์ทั้งสองชนิดนี้หลั่งผ่านชั้นมิวโคซาออกมาสู่กระเพาะ เอนไซม์เปปซินไม่ค่อยมีอันตรายนัก แต่กรดเกลือมีพิษสงมาก ถ้าเราไม่มีชั้นมิวโคซากั้นไม่ให้กรดเกลือเข้าไปถึงเซลล์ชั้นในได้แล้วล่ะก็ กระเพาะเราคงจะพังแน่ นักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแอละบามา สหรัฐฯ พบว่า บนชั้นมิวโคซานั้นยังมีชั้นของคาร์โบไฮเดรตมาคลุมอีกชั้นหนึ่ง แต่ยังไม่รู้ว่าชั้นนี้ป้องกันกระเพาะได้อย่างไร นอกจากนั้นยังมี พรอสตา-แกลนดินส์ (prostaglandins) ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีในเซลล์มนุษย์ทั่วไป เขาพบว่าระดับของพรอสแกลนดินส์จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระดับของคาร์โบไฮเดรตที่จะไปทำให้กรดลดความรุนแรงลง คำตอบท้ายสุดที่อาจเป็นไปได้ก็คือ ผนังของชั้นมิวโคซานั้นประกอบด้วยไขมันซึ่งไอออนของไฮโดรเจน และไอออนของคลอไรด์ไม่สามารถผ่านชั้นไขมันนี้ได้ แต่เขาพบว่าสารพวกน้ำส้มสายชู แอสไพรินน้ำส้มคั้น สารละลายสิ่งสกปรก (ที่มีอยู่ในยาสีฟันและผงซักฟอก) และสารอื่น ๆ จะไม่ถูกไอออไนซ์และสามารถซึมผ่านผนังเซลล์ของกระเพาะเข้าไปได้ ดังนั้น จึงไม่ควรดื่มน้ำส้มคั้นหรือกินยาแอสไพรินขณะที่ท้องว่างและควรกินอาหารให้ตรงเวลา อย่างปล่อยให้ท้องว่างนาน ๆ เพื่อรักษาสุขภาพของกระเพาะเราเอง

ที่มาจาก
http://members.fortunecity.com/thehexgirl/science.html

Leave a comment »

เรื่องแปลกที่ควรรู้….

10 สถานที่ในโลกซึ่งคุณไม่ควรจะไป(เหยียบ) 

อันดับที่ 10 Centralia, Pennsylvania

คุณเคยดูภาพยนตร์เรื่อง Silent Hill (เมืองห่าผี) ไหมครับ (ผมชอบคนวิจารณ์หนังเรื่องนี้ ที่เขาให้นิยามหนังนี้ว่า “หนังห่าอะไรว่ะ”) สิ่งที่หลายคนมักจดจำเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือฉากเมืองที่มีหมอกหรือ ควันอะไรสักอย่างปกคลุมจนมองข้างหน้าไม่เห็น หลายคนเห็นเมืองแบบนี้แล้วน่ากลัวไม่อยากจะไปเลย 

หากแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่า บนโลกแห่งนี้มีเมืองลักษณะแบบนี้อยู่ เมืองนี้มีชื่อว่า เซ็นทราเลีย รัฐเพนซิลวาเนีย 

สมัยก่อนเมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน มีทั้งสถานีรถไฟ โบสถ์ โรงแรมห้าดาว โรงเรียน โรงละคร ธนาคาร ไปรษณีย์ และร้านค้าทั่วไป แต่แล้วในปี 1962 ได้ เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ในเมืองนี้ขึ้น โดยต้นเพลิงมาจากมีคนจุดไฟเผาขยะทิ้งไว้ในบ่อของเหมือง จากนั้นไฟได้ติดถ่านหิน และขยายวงกว้างจนคลุมพื้นที่ใต้ดินของบ้านเรือนทั้งหมด ไฟได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว แม้มีการพยายามใช้เงินนับล้านในการดับไฟ แต่ก็ไม่เป็นผล และมันก็ยังไหม้อยู่จนทุกวันนี้ (นานกว่า 40 ปีเข้าไปแล้ว) หลายคนได้รับพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ ทั้งในอากาศและการปนเปื้อน รวมถึงการเกิดเหตุดินยุบลึกลงไปเป็นร้อยฟุต จนทางการต้องหาที่อยู่ใหม่แก่ชาวเมือง 

แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีบางครอบครัวเลือกที่จะอยู่ต่อ และพวกเขาก็ยังอยู่ที่นั่น แม้ว่ารัฐเพนซิลวาเนียจะประกาศห้ามใช้ตึกทุกหลังในเมืองนั้น และกรมไปรษณีย์สหรัฐได้ยกเลิกรหัสพื้นที่ของที่นั่นก็ตาม ในปี 1981 เซ็นทราเลียมีผู้คนอาศัยอยู่ถึง 1,000 ครัวเรือน แต่ปัจจุบันจำนวนลดจนแทบนับจำนวนคนได้ 

อันดับที่ 9 Dallol

บางทีสถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นสถานที่สวยงามที่สุดใน 10 อันดับของเรา เพราะว่าดูจากภาพเราได้เห็นทิวทัศน์ที่แปลกตา มีสีสันมากมายไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง สีส้ม สีเขียว หรือสีแดง ซึ่ง เกิดจากเกลือร้อนๆ เดือดปุดๆ เป็นสถานที่ที่อยู่ทางเหนือของเอธิโอเปีย ในระดับสูง 50 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองผี (หมายถึงเมืองร้าง) สาเหตุพื้นที่แห่งนั้นใกล้ภูเขาไฟ ทำให้อุณหภูมิในพื้นที่นั่นร้อนเกินไป ไม่เหมาะจะเป็นสถานที่อยู่อาศัย 

นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ห่างไกลที่สุดในโลก ถนนก็ไม่มี การขนส่งต้องไปทางบกโดยใช้อูฐของคาราวาลเท่านั้นเพื่อไปเก็บเกลือซึ่งมีอยู่ เต็มในบริเวณนั้น แม้ครั้งหนึ่งที่แห่งนี้เคยมีรางรถไฟหากแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มันก็ถูกปิดตัวลงเนื่องจากมีเส้นทางการค้าที่ดีกว่ามาทดแทน

ส่วนสาเหตุสถานที่แห่งนี้ไม่ควรไปเนื่องจากมันตั้งอยู่ใกล้ชายแดนที่มีความ ขัดแย้ง ในหลายปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่พยายามจะเป็นสถานที่แห่งนี้มักถูกกลุ่ม โจรทำอันตรายอยู่บ่อยครั้ง แต่หากคุณอยากจะไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้จริงๆ คุณจำเป็นต้องมียานพาหนะติดอาวุธไปด้วย 

อันดับที่ 8 Hanford Site

แฮนฟอร์ด สถานที่แห่งนี้อยู่ในภาคใต้ของวอชิงตัน อเมริกา อดีตเคยเป็นชุมชนเกษตรกรรมขนาดเล็ก ก่อนที่ในปี 1943 พื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในโครงการแมนฮัตตัน ในการผลิตพลูโตเนียมเพื่อใช้ในโรงงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในสมัยสงคราม โลกครั้งที่ 2 และในช่วงสงครามเย็น และเนื่องด้วยผลิตพลูโตเนียมมากเกินไป ทำให้ของเสียกากกัมตภาพรังสีออกมามีจำนวนมากจนทางรัฐบาลไม่มีแผนจะจัดการสาร ดังกล่าว จนเป็นเหตุทำให้พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยการปนเปื้อนกากกัมตภาพรังสีและปน เปื้อนระบบนิเวศในอากาศ ทำให้มีประชาชนพื้นที่แห่งนี้ได้รับสารก่อมะเร็งและสารพิษหลายราย 

อันดับที่ 7 Dzerzhinsk

เมืองเดอร์ซินสค์ เป็นเมืองที่อยู่ในรัสเซีย ตั้งอยู่บนแม่น้ำ Oka อยู่ไม่ไกลจากทางตะวันออกของกรุงมอสโกประมาณ 400 กิโลเมตร เมืองนี้ก่อตั้งเมื่อปี 1920 ตามนายเฟลิกซ์ เซียรชินสค์ หัวหน้าหน่วยเคจีบีคนแรก (ในสมัยก่อนเรียกหน่วยนี้ว่า หน่วย เชก้า ) 

จุดเริ่มต้นที่เมืองนี้กลายเป็นสถานที่น่ากลัวเริ่มขึ้นเมื่อปี 1941 (จนถึงปัจจุบัน) โดยปี 1941 ก่อนจะถึงในสมัยสงครามเย็นนั้นเมืองแห่งนี้ได้กำหนดเป็นแหล่งผลิตอาวุธเคมี ชั้นนำของประเทศ ซึ่งอาวุธเคมีที่ว่าล้วนเป็นพิษและอันตรายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นไดออกซิน , สารหนู, ซาริน , เลวิไซต์ , ซัลเฟอร์มัสตาร์ด , ไฮโดรเจนไซยาไนด์ , ฟอสจีน และตะกั่ว รวมทั้งอินทรีย์เคมีอื่นๆ จนกระทั้งมีการหยุดผลิตสารพิษนี้ลง ก็ถึงคราวเกิดปัญหาเมื่อทางรัฐบาลไม่รู้จะจัดการสารพิษจำนวนมากนี้ได้อย่าง ไร ทำให้มีการจัดการแบบง่ายๆ คือเอาไปฝังดินหรือทิ้งลงแม่น้ำ ส่งผลทำให้มีสารตกค้างจนถึงทุกวันนี้ และประชากรนั้นเมืองนี้ป่วยและตายด้วยสารพิษตกค้างเพิ่มขึ้นทุกปี 

ปัจจุบันเมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางผลิตสารเคมีและได้ถูกระบุว่ามีระดับ มลภาวะที่เลวร้ายที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง น้ำประปาปนเปื้อน สารเคมีตกค้าง และเมืองแห่งนี้ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากภายนอกเข้าชม 

อันดับที่ 6 Dharavi

เป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย อยู่ในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ที่หลายๆ เว็บบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เจาะลึกสภาพชีวิตของอินเดีย ชนิดที่เรียกว่าไม่ไปสถานที่แห่งนี้แสดงว่าคุณไม่ไปถึงอินเดียที่แท้จริง (ว่าไปนั้น อันนี้ผมเขียนเองน่ะ อย่าไปเชื่อ) 

สาเหตุที่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ก็เพราะว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งทำเครื่องปั้นดินเผาและอุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่วนสาเหตุที่แออัดก็ง่ายมากอินเดียเป็นประเทศที่ประชากรมากอันดับต้นๆ ของโลก แต่คุณภาพชีวิตประชาชนต่ำ ดังนั้นพวกเขาเลยแห่ไปยังเมืองหลวงเพื่อหางานทำ แต่ว่าเมืองมุมไบที่กินที่อยู่แพงเหลือเกิน ดังนั้นสลัมจึงเป็นทางเลือกที่ดี โดยค่าเช่าคิดเพียง 185 รูปี(4 เหรียญสหรัฐ) ต่อเดือนเท่านั้น 

Dharavi เป็นพื้นที่สลัมที่มีประชากรเกินกว่าหนึ่งล้านคน แออัดในพื้นที่ 2.2 ตร.กม. สภาพแวดล้อมที่นั้นสกปรกและแออัดอย่างร้ายกาจ อีกทั้งผู้คนในที่แห่งนี้ดูแล้วไม่เป็นมิตร บรรยากาศเหมือนบอกว่านี้ไม่ใช่สถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาเดินน่ะเฟ้ย พื้นที่ส่วนใหญ่รถเข้ามาไม่ได้ ระบบระบายน้ำก็ดีมากชนิดว่าฝนตกเมื่อไหร่น้ำท่วมเมื่อนั้น 

และปี 2006 มีสถิติน่าสนใจคือห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่แห่งนี้หนึ่งห้องต้องรองรับคนกว่า 1440 คนต่อวัน(คงไม่ต้องถามว่าสกปรกไหม) ผลคือเมืองแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยปัสสาวะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ นำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และพื้นที่แห่งนี้ได้ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Slumdog (2008) ด้วยน่ะ 

อันดับที่ 5 Linfen

เมืองเทียนหยิง อยู่ในมณฑลอานฮุย ทางภาคใต้ของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน เมืองแห่งนี้มีประชากรกว่า 4.2 ล้านคน และเมืองแห่งถูกอ้างเสมอว่าเป็นเมืองที่สกปรกที่สุดในโลก โดยมลพิษแห่งนี้ปกคลุมอยู่ทั่วเมืองเสมือนหมอกควัน 

สาเหตุมลพิษเหล่านั้นมา จากการเผาไหม้ของถ่านหินโรงงานไฟฟ้า และโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีขั้นต่ำที่ผิดกฎหมายมาใช้ในการผลิตแม้ว่าเมืองแห่งนี้จะถูกกดดันจากสื่อและหน่วยงานด้านแวดล้อมแล้วก็ตาม แต่กระนั้นจนถึงปัจจุบันเมืองแห่งนี้ก็ยังคงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยมลพิษสาร ตะกั่วและโลหะหนักเหมือนเดิม 

ชาวจีนที่อาศัยอยู่ที่นี้จะต้องถูกบังคับให้สวมหน้ากากป้องกันจมูกตลอดวัน มีรายงานว่าบางวันควันปกคลุมหนาแน่นมากจนมีบางเวลาที่คุณไม่เห็นมือของตนเอง เวลาจะสัญจรด้วยรถจะต้องเปิดไฟตลอดเวลา และเด็กในเมืองนี้ป่วยเพราะสารพิษนี้เพิ่มขึ้นทุกปี 

อันดับที่ 4 Room 39

เกาหลีเหนือ แน่นอนมันกลายเป็นสถานที่ที่คุณไม่อยากจะ ไปอีกแห่งของโลก ซึ่งเราไม่แนะนำให้คุณวางแผนไปท่องเที่ยวประเทศนี้ในวันหยุดแน่นอน ส่วนชื่อห้อง 39 นั้นเป็นชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงานลับที่คาดว่าที่ทำการอยู่ที่เปียงยาง เกาหลีเหนือ ก่อตั้งในปี 1970 โดยมีวัตถุประสงค์ในการรักษาเงินและเพิ่มเงินในกระเป๋าของท่านผู้นำคิม จอง อิล (เจ้าประจำ) 

โดยอย่างที่รู้กันว่าประเทศเกาหลีเหนือเป็นประเทศสันโดษ ความเป็นอยู่ในสภาพอดอยาก ประชาชนเป็นอยู่อย่างยากแค้น ทำให้ไม่เกิดการพัฒนาหลายด้าน ทำให้ท่านผู้นำไม่สามารถหาเงินหรือใช้เงินได้สะดวก ดังนั้นองค์กรนี้จึงได้ตั้งขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ โดยคาดว่าเงินในกระเป๋าของผู้นำนี้มีเงินกว่า 5,000,000,000 ดอลลาร์ องค์กรนี้จะทำวิธีไหนก็ได้เพื่อรักษาเงินหรือเพิ่มเงินให้ดีที่สุด เช่น ฟอกเงิน ตั้งกองทุนปลอม ปลอมแปลงเงิน ทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น ค้าอาวุธ ลักลอบขนยาเสพย์ติด และนอกจากนี้องค์กรนี้ยังมีอำนาจในการใช้เงินเพื่อสนับสนุนทางการเมืองและ สร้างอาวุธนิวเคลียร์ 

อันดับที่ 3 Mogadishu

เป็นเมืองหลวง และใหญ่ที่สุดในโซมาเลีย ซึ่งเป็นประเทศแอฟริกาตะวันออก มีภูมิประเทศติดกับชายฝั่งทะเลในมหาสมุทรอินเดียที่ทำหน้าที่เป็นเมืองท่า สำคัญมานานหลายศตวรรษ 

หากแต่ในปี 1990 เมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนบัดดล เมื่อกองกำลังกบฏที่นำโดยผู้นำทัพ โมฮาหมัด ฟาราห์ ไอดิค (Mohamed Farrah Aidid) ยึดเมืองเป็นฐานที่มั่น ส่งผลให้บ้านเมืองไม่มีกฎหมาย ประชากรอดอยาก สหประชาชาติและอเมริกาเข้ามาแก้ปัญหาจนเกิดสงครามกลางเมือง 

ทุกวันนี้โซมาเลียกลายเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีเสถียรภาพน้อยที่สุดในโลก เพราะประเทศนี้ไม่มีรัฐบาลที่เป็นที่ยอมรับ ประชาชนอดอยากขาดโปรตีน ถนนหลายสายชำรุด อาคารหลายหลังถูกทำลายเนื่องจากโดนระเบิดใจกลางเมือง โจรสลัดระบาดโจมตีเรือที่ผ่านบริเวณนี้ทุกปี กองโจรมุสลิมปกครองด้วยกฎหมายศาลเตี้ย นอกจากนี้ยังมีการระเบิดฆ่าตัวตาย จนมีประกาศว่านักท่องเที่ยวที่จะมาประเทศโซมาเลียให้เว้นระยะห่างจากเมืองหลวง (จะไปทำไมเนี้ย) 

อันดับที่ 2 Cite Soleil

เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นตั้งอยู่ในเขตเมืองไฮติ มีการประเมินว่ามีคนกว่า 200,000 -300,000 คนอาศัยในพื้นที่แห่งนี้ และนี้คือสถานที่แออัดที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และยังเป็นหนึ่งในสถานที่อันตรายของโลก มันไม่มีท่อระบายน้ำ ไม่มีร้านค้าใดๆ ไม่มีตำรวจ หรือไฟฟ้า 

หลังจากเกิดรัฐประหารในปี 1991 ประชาชนถูกเข้าสู่วงจรแห่งความยากจน ความว่างงานอยู่ในอัตราสูง ประชากรไม่รู้หนังสือ นอกจากนี้ยังเกิดสภาวะแก๊งติดอาวุธครองเมือง ในปี 2004 เจ้าหน้าที่สหประชาชาติพยายามควบคุมพื้นที่หากแต่มันก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2010 เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของไฮติ ส่งผลทำให้ประชาชนกว่า 230,000 ล้านคน 230,000 คนเสียชีวิต และประชากรไฮติกว่าหนึ่งล้านคนไม่มีที่อยู่อาศัย ทำให้สถานที่สลัมแห่งนี้ยิ่งทวีความเลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีก เกิดอาชญากรรม แก๊งติดอาวุธเริ่มออกอาละวาดทั้งลักพาตัวปล้นจี้ ผู้คนส่วนใหญ่ในสลัมส่วนมากเป็นเด็กและเยาวชน และมีไม่กี่คนที่รอดจนถึงอายุ 50 ส่วนมากเสียชีวิตเพราะโรคเอดส์ โรคร้าย หรือความรุนแรง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งค้ามนุษย์ สมาชิกก่อการร้าย นักโทษหนีจากคุก มันเป็นสถานทีน่ากลัวมากขนาดตำรวจไฮติยังไม่กล้าเข้าไปในนั้น 

อันดับที่ 1 Orangi Town

เมืองแห่งนี้เป็นที่ตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้อพยพใน ตะวันตกเฉียงเหนือของการาจี ประเทศปากีสถาน มันมีขนาดใหญ่กว่าสลัมในเมืองมุมไบ แต่มีความหนาแน่นน้อยกว่า และองค์ประกอบหลายส่วนไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่านี้คือสลัม (เพราะส่วนใหญ่คนที่อยู่อาศัยเป็นชนชั้นกลาง) 

ประชากรที่นี้ มีประมาณ 2.5 ล้านคน (แม้ทางภาครัฐจะบอกว่า 200,000 คน) เป็นมุสลิมกับชนกลุ่มน้อยจำนวนมากหลากหลายวัฒนธรรม ส่งผลให้เมืองแห่งนี้ประสบปัญหาความขัดแย้งชาติพันธุ์ 

แม้ว่าจะมีโครงการนำร่องในการให้ความรู้และการพัฒนาสร้างท่อส่งน้ำ ถนน และคลีนิก แต่อย่างไรก็ดีหลังจากสงครามอัฟกานิสถาน ทำให้มีผู้อพยพมาจำนวนมาก ความรุนแรงของสองเชื้อชาติ(ปากีสและอัฟกัน) ธุรกิจจำนวนมากปิดตัวลง ถนนถูกทิ้งร้าง ผู้คนต้องอาศัยอยู่แต่ในบ้านความรุนแรง การข่มขืน เหตุระเบิดฆ่าตัวตาย ลักพาตัว และการสังหารกลายเป็นเรื่องปกติของที่นี้ ส่งผลให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่อันตรายที่สุดของโลกในที่สุด 

ขอบคุณข้อมูลจาก
www.toptenthailand.com

Leave a comment »

มันคือเรื่องจริงหรือนี่???

ประเทศที่อันตรายที่สุดในโลก ปี 2012

ประเทศที่อันตรายที่สุดในโลก อันดับ 10. Caracas, Venezuela

ประเทศที่อันตรายที่สุดในโลกCaracas ประเทศเวเนซูเอลา เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและยาเสพย์ติด ยิ่งการโจรกรรมแล้วถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกลางวันแสกๆ และพี่ตำรวจก็ไร้ซึ่งความหมาย จับโจรได้แทบนับครั้ง จนประชาชนต้องออกมาร้องเรียน และกล่าวหารัฐบาลว่าเฉื่อยชาในหน้าที่ ทั้งๆ ที่ หลายเมืองใน เวเนซูเอลา ต้องการกองปราบปรามอยู่มาก เนื่องจากปัจจุบันได้กลายเป็นฐานที่หลบหนีการจับกุมเรื่องยาเสพย์ติดไปซะแล้ว

 

 

ประเทศที่อันตรายที่สุดในโลก อันดับ 9. Mogadishu, Somalia

บริเวณศาลากลางของ โซมาเลีย ยังคงอยู่ในความวุ่นวายและมีแนวโน้มที่ไม่สดใสนักในปี 2012 สงครามกลางเมืองได้สร้างความแตกแยกในประเทศยืดเยื้อมาเป็นเวลา 2 ทศวรรษ ความรุนแรงทางการเมืองก็พร้อมที่จะปะทุขึ้นอย่างง่ายดาย ครั้นจะหาข้อมูลทางสถิติที่แน่นอนของประเทศนี้นั้นแทบเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากกองกำลังติดอาวุธพร้อมจะก่อการร้ายได้ทุกวัน เป็นที่ทราบกันดีว่า Mogadishu เป็นเมืองอันตราย ไร้ซึ่งกฎหมาย แต่มากมายด้วยอาชญากร จนประชาชนทยอยอพยพหนี เหลือพียงซากปรักหักพังของตึกที่โดนระเบิด และยังคงเกิดจลาจลจนทุกวันนี้

 

ประเทศที่อันตรายที่สุดในโลก อันดับ 8. Rio de Janeiro, Brazil

Rio de Janeiro แห่งบราซิล เป็นเมืองซึ่งมีชายหาดอันแสนงดงาม ชวนหลงใหล แต่ะขณะเดียวกัน เราก็ไม่อาจชะล่าใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีแหล่งชุมชนแออัดซึ่งประชากร 20% อาศัยอยู่ท่ามกลางความขัดสนทางเศรษฐกิจ การต่อสู้ดิ้นรนนี้จึงนำไปสู่จำนวนอาชญากรและผู้ค้ายาเสพย์ติดที่เพิ่มขึ้น สวนทางกับกองกำลังปราบปรามท้องถิ่น นักท่องเที่ยวจึงไม่ควรเดินทางไปตามเขตภูเขาและพื้นที่สลัม โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน แม้จะมีตำรวจคอยช่วย แต่ก็อาจต้องใช้ส่วยเป็นสินบนสำหรับที่นี่

 

ประเทศที่อันตรายที่สุดในโลก อันดับ 7. Grozny, Chechnya, Russia

กลางยุค 90 ความขัดแย้งระหว่าง เชชเนีย และรัสเซีย นำไปสู่การทำลายล้าง Grozny เมืองหลวงของเชชเนีย ถูกซัดด้วยนานาขีปนาวุธ ระเบิดแยกบ้านเมืองออกเป็นเสี่ยงๆ ผู้คนล้มตายเกลื่อนกลาดไม่ต่างจากโรงฆ่าสัตว์ การรบราฆ่าฟันดูเหมือนจะจบลงในปี ค.ศ. 2006 แต่ปัจจุบัน Grozny ยังคงเป็นสถานที่สุดอันตราย เต็มไปด้วยอาชญากร โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกมีอัตราเสี่ยงในการถูกลักพาตัวสูง

 

ประเทศที่อันตรายที่สุดในโลก อันดับ 6. Ciudad Juarez, Mexico

ประเทศที่อันตรายที่สุดในโลก ปี 2012

แก๊งค้ายาเสพย์ติดในเม็กซิโกเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการถดถอยทางเศรษฐกิจ และ Ciudad Juarezคือเมืองหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด กลุ่มนักค้ายาผู้ทรงอิทธิพลทำธุรกิจกันอย่างฉ่าวโฉ่ ไม่เกรงกลัวกฎหมาย เมืองนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความรุนแรงมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบจากพื้นที่สงครามอื่นๆ ทางการตำรวจมีการฉ้อฉลและถูกแทรกแซง จน Ciudad Juarez ถูกขนานนามว่าเป็น สวรรค์ของฆาตกร

 

ประเทศที่อันตรายที่สุดในโลก อันดับ 5. Bogota, Colombia

ปัญหาหลักของ Bogota คือการค้ายาเสพย์ติดและกลุ่มกบฏทางการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลโคลอมเบียแต่บางภาคส่วนได้มีการเข้าปราบปรามตั้งแต่ยุค 90 ทางตอนเหนือของ Bogota เป็นพื้นที่สงบและปลอดภัย ขณะที่ทางตอนใต้ ไม่ควรย่างกรายไปเหยียบ Bogota จึงยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนอยากไปสัมผัส แต่ต้องระมัดระวังให้ห่างไกลพื้นที่เสี่ยงภัย

 

 

ประเทศที่อันตรายที่สุดในโลก อันดับ 4. Baghdad, Iraq

Baghdad ยังคงทุกข์ทรมานจากสถานการณ์อันระส่ำระสายทางการเมือง โครงสร้างบ้านเมืองถูกทำลายล้างด้วยระเบิด ท้องถนนเต็มไปด้วยความรุนแรงอันไม่อาจคาดเดา การรุกรานจากสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 เป็นตัวบ่งชี้ความรุนแรงและกลายเป็นปรปักษ์กันตั้งแต่นั้นมา บวกกับการขาดแคลนหน่วยงานรัฐและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจึงทำสถานการณ์ใน อิรัก นั้นแย่ลงอย่างต่อเนื่อง

 

ประเทศที่อันตรายที่สุดในโลก อันดับ 3. Guatemala City, Guatemala

กัวเตมาลา พรุนไปทั่วทั้งเมืองด้วยการก่อการร้าย จากรัฐบาลฉ้อโกงและกองกำลังตำรวจไม่ติดอาวุธ ร่วมมือกันก่ออาชญากรรม บ้านเมืองตกอยู่ในสภาวะย่ำแย่ เนื่องจากสงครามช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่นำไปสู่ความขัดแย้ง ปล้น ฆ่า กันเป็นว่าเล่น ทั้งๆ ที่ กัวเตมาลา เป็นประเทศที่มีความสวยงามมาก แต่กลับถูกแทรกแซงด้วยการฉ้อฉล ปองร้าย จนกลายเป็นสถานที่ซึ่งไม่ปลอดภัย

 

ประเทศที่อันตรายที่สุดในโลก อันดับ 2. San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula ประเทศฮอนดูรัส เป็นหนึ่งเมืองที่มีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในโลก และถือเป็นเมืองที่อันตรายเสียยิ่งกว่าเขตเสี่ยงในอิรักและอัฟกานิสถาน การโจรกรรมรุนแรง ประชากรส่วนใหญ่ต้องพกอาวุธไว้ป้องกันตัว บ่อยครั้งที่ข้อพิพาทเล็กๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่ แม้แต่การเดินถนนยังต้องห่วงหน้าพะวงหลัง นักท่องเที่ยวต้องตระหนักให้ดีหากจะมาเยือน San Pedro Sula เพราะชาวต่างชาตินี่แหละ คือเป้าหมายหลักของอาชญากร

 

ประเทศที่อันตรายที่สุดในโลก อันดับ 1. Cape Town, South Africa

Cape Town เป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวในฝัน ขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่แห่งฝันร้าย เพราะมากมายไปด้วยอาชญากร หากเดินเล่นผิดที่ผิดเวลาอาจสิ้นชีวาแบบไม่คาดคิด ความไม่เสมอภาคทางสังคมเป็นมูลเหตุหลักที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมและการปล้นฆ่า แนะนำให้นักท่องเที่ยวศึกษาข้อมูลหาพื้นที่ปลอดภัยของ Cape Town ก่อนเดินทาง และไม่จำเป็นไม่ควรเตร็ดเตร่บนถนนหากผู้คนบางตา ที่สำคัญต้องหันซ้ายหันขวาเวลากด ATM เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข้อมูล : urbantitan.com เรียบเรียง : travel.mthai.com

Leave a comment »

wiyada142

Smile! Welcome To Website. ^^

Welcome To...Pranruthai123

A topnotch WordPress.com site

phannida127

A fine WordPress.com site

i-NUTTAPIMOL

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

yimdeedee

Hello are you?

BENZNATTASIT

Life is always tomorrow.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.